Financiële kengetallen

Wat zijn financiële kengetallen? Het gebruik van financiële kengetallen zijn een handig hulpmiddel om te doorgronden hoe het bedrijf er voor staat. Kengetallen geven je inzicht in de volgende 6 belangrijke aspecten van een bedrijf: 1. Liquiditeit 2. Solvabiliteit 3. Activiteit 4. Hefboom 5. Rentabiliteit 6. Waardering

Winst- en verliesrekening

Wat is de winst- en verliesrekening? De winst- en verliesrekening van een bedrijf is een overzicht van de opbrengsten en kosten. De winst- en verliesrekening wordt weergegeven in verschillende posten. Hieronder worden een aantal posten van deze winst- en verliesrekening uitgelegd. Omzet:  De totale opbrengst van verkopen van het product of dienst van de onderneming […]