Aandeel Photon Energy

Wees niet bang voor de EU: een EUR 180/MWh cap scenario voor Photon Energy

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de inkomsten uit elektriciteitsproductie van hernieuwbare energiebedrijven een plafond op te leggen van EUR 180/MWh. In dit stadium is het nog onduidelijk of de lidstaten hiermee zullen instemmen en zo ja, hoe het mechanisme precies gaat werken. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of het plafond alleen zou gelden voor bestaande of ook voor nieuw gebouwde capaciteit, en of terugleveringstarieven die van vóór de energiecrisis dateren en dus geen meevallers zijn, ook zouden worden getroffen.

Simulatie van de effecten

Om toch een eerste idee te krijgen van de gevolgen voor Photon Energy, hebben we een simulatie uitgevoerd. Ervan uitgaande dat alle EU-capaciteit wordt afgetopt en verkocht tegen EUR 180/MWh, zou dit leiden tot de volgende aanpassingen in de ramingen van AlsterResearch en de DCF-reële waarde:

FY23: EBITDA en EBIT EUR -9.2m, impact op reële waarde EUR -0.12

FY24: EBITDA en EBIT EUR +11.0m, impact reële waarde EUR +0.13

Dit is geen typefout, we zouden de EBITDA- en EBIT-ramingen voor FY24 moeten opwaarderen als voor alle EU-capaciteit verkoopprijzen van EUR 180/MWh zouden worden aangenomen, aangezien het tekort in Tsjechië en Slowakije meer dan gecompenseerd zou worden door hogere verkoopprijzen in Hongarije, Polen en Roemenië (huidige modelaannames: EUR 125/MWh). Het netto-effect op de reële waarde voor beide jaren samen zou ruwweg 0 zijn.

Positief augustusverslag

Het maandrapport van Photon Energy voor augustus toonde aanzienlijk stijgende elektriciteitsprijzen in de twee belangrijkste markten Hongarije en Tsjechië. Daardoor boekte het bedrijf maandelijks een elektriciteitsopbrengst van bijna EUR 6 miljoen, een nieuw record.

Koersdoel en aanbeveling Photon Energy

Investment case intact, een goed moment om te KOPEN. Aangezien de onzekerheid over de regelgeving de aandelenkoers afremt, lijkt de potentiële negatieve impact binnen de perken te blijven. Photon Energy CEO Georg Hotar en CFO Clemens Wohlmuth gaven deze week een presentatie op de AlsterResearch Renewables Conference. Wij herhalen onze koopaanbeveling met een koersdoel van EUR 4,20.

Kwartaalprestaties Photon Energy

Wat doet Photon Energy Group?

Photon Energy Group werd opgericht in 2008 en is een gevestigde speler op de zonne-energiemarkt. De onderneming heeft kantoren, fabrieken en service stations in 16 landen, waarvan de meeste activiteiten zich bevinden in Centraal- en Oost-Europese (CEE) landen zoals Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije, alsmede Australië.

Pionier op de zonne-energiemarkt

Photon Energy Group is een pionier op de zonne-energiemarkt met een unieke focus op de Centraal- en Oost-Europese en Australische markten. Door sterke ESG-kwalificaties te combineren met transparante verslaglegging, open communicatie op de kapitaalmarkt en een betrouwbaar management is de Photon Energy Group ondanks haar nog kleine omvang een interessante investering.

De resulterende knowhow en netwerken bieden toegang tot projecten in de sweet spot van hernieuwbare energiebronnen. De onderneming bestrijkt het gehele downstream zonne-energie-ecosysteem, waaronder projectontwikkeling, het ontwerp, de bouw, de exploitatie en het onderhoud van zonnecentrales, de handel in componenten en de productie en verkoop van zonne-elektriciteit in 87 eigen energiecentrales. Photon Energy Group heeft ook toegang tot veelbelovende IP (intellectueel eigendom) voor zonne-energie via een participatie in RayGen. Ten slotte heeft de Photon Energy Group voet aan de grond in de sterk groeiende markt voor waterzuivering.

Photon Energy aandeel

Waarom zijn de aandelen interessant?

De zonne-energiemarkt is de snelst groeiende sector binnen de wereldwijde energie-industrie. De omzetgroei in de komende jaren wordt gedreven door de projectpijplijn van 745 MWp, genoeg om de capaciteit meer dan 8-voudig te verhogen en een gedeeltelijke overschakeling van capaciteit van lagere feed-in tarieven naar hogere marktprijzen. Bovendien wordt de groei van de Photon Energy Group gedreven door een sterke daling van de productiekosten van zonne-energie, waardoor deze zonder subsidies kostencompetitief wordt en een cruciale bouwsteen vormt in het decarboniseren van economieën en daarmee de snelst groeiende hernieuwbare energie is.

Bijgevolg verwacht Photon Energy voor 2022 een omzetgroei van bijna 80% en een EBITDA-groei van bijna 90%. Gesteund door de projectpijplijn wordt de groei op middellange termijn voortgezet, met een gestaag toenemende winstkwaliteit en terugkerende inkomsten (meer dan 75% in 24E). In vergelijking met sectorgenoten wordt de onderneming verhandeld tegen een EV/EBITDA discount van 30% tot meer dan 40%.

photon-energy-vergelijking

Segmenten

De Photon Energy Group rapporteert in twee segmenten, het Photon Energy Segment en het Photon Water Segment:

1) Het Photon Energy Segment

Het Photon Energy Segment bestaat uit 4 divisies:

Solutions: Ontwerp en bouw van on-grid en off-grid installaties voor rooftop en green-field van 300 kWp tot 300 MWp, inclusief oplossingen voor batterijopslag.

Technologie: Handel in fotovoltaïsche componenten zoals modules, omvormers en batterijen.

Investeringen: Investeringen in fotovoltaïsche energiecentrales en genereren van inkomsten uit de productie en verkoop van elektriciteit.

Exploitatie: Exploitatie, onderhoud en monitoring van fotovoltaïsche centrales.

In het Photon Energy-segment bestrijkt de onderneming dus de volledige levenscyclus van fotovoltaïsche systemen. De bedrijfseenheden zijn synergetisch en meerdere eenheden kunnen één project of één klant bedienen gedurende de levenscyclus van een fotovoltaïsche installatie.

Voorbeeld:

Project Development kan een project initiëren of verwerven in een vroeg stadium, bijvoorbeeld zodra een locatie is verkend en geanalyseerd en een intentieverklaring voor de aankoop van grond is ondertekend. Photon Energy voltooit dan de milieubeoordeling en dient een aanvraag in voor aansluiting op het net. Tegelijkertijd wordt het commerciële model ontwikkeld. Elektriciteit kan worden verkocht via een feed-in-tarief, een langlopende stroomafnameovereenkomst (PPA) met een afnemer (een bedrijf, een gemeente, een universiteit, enz.) of kan worden verkocht op de handelsmarkt (spot of future).

Na het veiligstellen van de grond en de netaansluiting, het verkrijgen van de nodige vergunningen voor de bouw en het veiligstellen van de financiering, is het project klaar om te bouwen. Solutions ontwerpt en bouwt dan de PV-installatie met componenten die door Technology worden ingekocht.

Na de voltooiing blijft de fotovoltaïsche installatie binnen de Photon Energy Group en wordt zij gebruikt om inkomsten te genereren uit de productie en verkoop van elektriciteit in de investeringseenheid.

Na de aansluiting op het net en tijdens de levensduur van de installatie zullen Operations and Maintenance de installatie exploiteren en onderhouden. Deze diensten worden ook als dienst aan derden geleverd, waardoor schaalvoordelen worden benut.

Belang in RayGen Resources

Photon Energy heeft een belang van 9% in RayGen Resources Pty. Ltd, een Australisch technologiebedrijf met capaciteiten in de volgende generatie van zonne-energie en elektriciteitsopslag. Photon Energy Group heeft geïnvesteerd samen met prestigieuze mede-investeerders zoals Schlumberger New Energy, Chevron Technology Ventures, AGL Energy, Equinor Ventures (allen beursgenoteerde bedrijven) en het Australian Renewable Energy Agency. Het eigen PV Ultra-systeem van RayGen genereert warmte en elektriciteit die worden opgeslagen in waterreservoirs. Het opslagsysteem is gekoppeld aan een warmte-kracht motor die het mogelijk maakt elektriciteit op te wekken op aanvraag.

2) Photon Water Segment

Het Photon Water Segment wordt gerapporteerd onder “Overige segmenten”, samen met alle andere activiteiten die niet onder de Photon Energy segmenten vallen. De diensten van Photon Water omvatten:

 1. Waterbehandeling – behandeling van afvalwater en gevaarlijk vloeibaar afval
 2. Sanering – eliminatie van schadelijke verontreinigende stoffen in water en bodem
 3. Putten en bronnen – ontwerp en onderhoud van putten
 4. Water Resource Management – beheer van waterbronnen zoals meren, vijvers of industriële waterlichamen.

Momenteel levert Photon Water slechts een kleine bijdrage aan de Photon Energy Group, met ongeveer 1,3% van de inkomsten in 2021. De onderneming ziet echter een groot potentieel in haar gepatenteerde technologie om verontreiniging met per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) op te ruimen.

Management

Georg Hotar was mede-oprichter van Photon Energy in 2008 en was de CFO van het bedrijf tot 2011. Sindsdien heeft hij als CEO de expansie van de groep in Europa en overzee geleid. Georg heeft uitgebreide kennis van de zonne-energie-industrie en van internationale financiën. Voor Photon Energy richtte Georg een financieel en strategie adviesbureau op gericht op de CEE regio en eerder bekleedde hij verschillende functies in de financiële dienstverlening in Londen, Zürich en Praag.

Michael Gartner ontwikkelde een van de eerste grote PV-installaties in Tsjechië voordat hij in 2008 Photon Energy mede oprichtte. Michael was CEO van Photon Energy tot de uitrol van de activiteiten van de onderneming in Australië. Michael is instrumenteel in het stimuleren van Photon Energy’s off-grid en zonne-hybride energie oplossingen. Voor Photon Energy leidde Michael een investeringsboetiek en was hij analist en hoofd van de vastrentende verkoop bij ING en Commerzbank Securities in Praag.

Clemens Womuth trad in 2012 in dienst bij Photon Energy en is verantwoordelijk voor de financiële activiteiten en strategieën van de groep. Hij heeft vele jaren ervaring in financieel management en heeft een eigen adviesbureau dat zich richt op financiële dienstverlening en interim-management. Voordien was hij CFO en later CEO bij Telekom Austria’s dochteronderneming, Czech On Line. Van 1994 tot 2000 was hij Senior Manager bij Ernst & Young Consulting in Oostenrijk en werkte hij aan verschillende reorganisatieprojecten in Centraal-Europa.

Aandeelhouders

SWOT analyse

Sterke punten

 1. Pionier op de PV-markt met expertise in de hele levenscyclus van systemen
 2. Unieke focus op en begrip van de CEE-markt
 3. Zichtbaar groeitraject met een groeiend aandeel van terugkerende inkomsten
 4. Sterke ESG-kwalificaties die zich vertalen in lagere kapitaalkosten (-> groene obligaties)
 5. Transparante en gedetailleerde rapportage en uitgebreide communicatie met de kapitaalmarkt
 6. Sterk managementteam en hoge normen op het gebied van corporate governance

Zwakke punten

 1. Nog steeds een relatief kleine speler
 2. Hoge hefboomwerking en kapitaalbehoeften om aan de projectpijplijn te voldoen
 3. Sterk seizoensgebonden karakter van de zonne-energiesector (afgezwakt door Australische projecten)
 4. Complexe analyse van onderliggende winstgevendheid door de aard van de activiteiten (effecten van wisselkoersen en derivaten, sterke bijdrage van OCI, meerwaarden op de wederverkoop van projecten en groot aandeel van interne inkomsten in bedrijfssegmenten)

Kansen

 1. Gefragmenteerde concurrentie in de “sweet spot” van 1 MWp – 20 MWp PV
 2. Zonne-energie eindelijk concurrerend zonder subsidies
 3. Toegang tot veelbelovende technologie (RayGen) via aandelenparticipatie
 4. Inhaalpotentieel in COE en een goed gevulde projectpijplijn (745 MWp)
 5. Stijgende elektriciteitsprijzen in combinatie met een verschuiving naar de verkoop van elektriciteit tegen marktprijzen
 6. Hoge prijzen voor fossiele energie en geopolitieke rugwind
 7. Toenemende belangstelling voor “behind-the-meter”-projecten
 8. PFAS watersanering potentieel enorme markt

Bedreigingen

 1. Wateractiviteiten kunnen de aandacht afleiden
 2. Volatiele marktprijzen en knelpunten in de levering van zonnepanelen
 3. Grootschalige projectrisico’s (kostenoverschrijdingen, verandering van marktomstandigheden tijdens de ontwikkeling, enz.)
 4. Regelgevingsrisico’s, bijvoorbeeld retroactieve aanpassingen van teruglevertarieven

Grafiek

Aandeleninformatie

Bedrijf: Photon Energy N.V.
Beurs: Warschau Stock Exchange
Ticker: PEN 
ISIN: NL0010391108 

Over de auteur

Deze analyse wordt je aangeboden door AlsterResearch. AlsterResearch is een Duits bedrijf en doet professioneel aandelenonderzoek naar (vooral) Duitse aandelen voor institutionele beleggers conform MIFID II richtlijnen. Je kunt je inschrijven op de ResearchHub door hier te klikken.

Wat vond je van dit artikel?

   
0 / 5

Your page rank:

Deel dit artikel

Ontvang gratis analyses van penny stocks!

Ontvang direct en vervolgens iedere maand een gratis analyse van een penny stock met een koerspotentieel van 100% of meer! 

Ontvang gratis analyses van penny stocks!

Ontvang direct en vervolgens iedere maand een gratis analyse van een penny stock met een koerspotentieel van 100% of meer!