Home Leren beleggen Fundamentele analyse

Categorie: Fundamentele analyse

Bericht

Financiële kengetallen

Wat zijn financiële kengetallen? Het gebruik van financiële kengetallen zijn een handig hulpmiddel om te doorgronden hoe het bedrijf er voor staat. Kengetallen geven je inzicht in de volgende 6 belangrijke aspecten van een bedrijf: 1. Liquiditeit 2. Solvabiliteit 3. Activiteit 4. Hefboom 5. Rentabiliteit 6. Waardering

Bericht

Winst- en verliesrekening

Wat is de winst- en verliesrekening? De winst- en verliesrekening van een bedrijf is een overzicht van de opbrengsten en kosten. De winst- en verliesrekening wordt weergegeven in verschillende posten. Hieronder worden een aantal posten van deze winst- en verliesrekening uitgelegd. Omzet:  De totale opbrengst van verkopen van het product of dienst van de onderneming...

Bericht

Micro-economie

Wat betekent micro-economie? Wanneer er op het niveau van micro-economie wordt gekeken dan wordt er gericht op bedrijfsniveau. Heeft het bedrijf goede toekomstverwachtingen? Maakt het veel winst? Kunnen ze wel aan hun schulden voldoen? Veel van deze informatie kan gevonden worden in het jaarverslag, dat de onderneming elk jaar verplicht is te stellen. Deze bestaat...

Bericht

Valutagevoeligheid

Wat betekent valutagevoeligheid? Sommige bedrijven zijn erg gevoelig voor wisselkoersverschillen. In het geval van een hoge dollar zijn grondstoffen erg duur in aanschaf voor bedrijven buiten de Verenigde Staten. De meeste grondstoffen dienen namelijk afgerekend te worden in dollars.

Bericht

Conjunctuurgevoeligheid

Wat betekent conjunctuurgevoeligheid? Het ene bedrijf is gevoeliger voor de conjunctuur van de economie dan de andere. De vraag naar luxegoederen zoals de aanschaf van een Iphone of een Tesla zal in het geval van een laagconjunctuur naar alle waarschijnlijkheid afnemen.

Bericht

Meso-economie

Wat betekent meso-economie? In het geval van meso-economie wordt er gekeken op het niveau van een bedrijfstak. Een bedrijfstak bestaat uit bedrijven die allen in dezelfde sector actief zijn. Er kan hierbij gedacht worden aan energie, levensmiddelen of de chipsector.

Bericht

Conjunctuur

Wat betekent conjunctuur? De economie beweegt zich altijd in conjuncturen. Wanneer het economisch voorspoedig gaat is er sprake van een hoog conjunctuur, dit gaat meestal gepaard met hoge bedrijfswinsten, veel werkgelegenheid en een hoge consumptie. Vaak wordt zo’n periode opgevolgd door een periode van laag conjunctuur. In dit geval lopen bedrijfswinsten terug, is de werkgelegenheid...

Bericht

Wisselkoersen

Wat zijn wisselkoersen? In de wereld zijn veel verschillende landen. Bijna ieder land heeft een eigen valuta of munteenheid. Doordat landen handel met elkaar drijven, kunnen deze waardes fluctueren op basis van vraag en aanbod. Voorbeeld: Wanneer de Verenigde Staten veel producten uit Europa willen importeren dient er in euro’s afgerekend te worden. Hierdoor neemt...

Bericht

Rente

Wat is rente? Rente is de prijs van geld. In het geval van rente is er altijd sprake van een ontvanger en een betaler. Wanneer men geld op een spaarrekening heeft staan, wordt er gewoonlijk rente ontvangen. In het geval van een hypotheek wordt er rente betaald. Rente betekent dus het bedrag dat betaald wordt...

Bericht

Inflatie

Wat is inflatie? Wanneer de prijzen van goederen of diensten stijgen is er sprake van inflatie. Doordat het prijsniveau stijgt kan er minder gekocht worden voor hetzelfde bedrag. Inflatie betekent dus in principe geldontwaarding.

  • 1
  • 2