Beleggen in platina biedt kansen

De prijs van platina piekte tijdens haar hoogtij dagen in 2008 op 2300 dollar. Vervolgens viel het zeldzame edelmetaal helemaal terug naar 754 dollar.  Vandaag de dag kunnen beleggers een troy ounce  aanschaffen voor 817 dollar.

Beleggen in platina (in het Engels: platinum) de komende jaren wel weer eens interessant kunnen zijn voor beleggers. Dit zal uiteengezet worden in het volgende artikel. De prijs van platina sinds 1998 is weergegeven in de onderstaande grafiek.

beleggen-in-platina-maand

Minder waard dan goud

In de jaren voor de kredietcrisis van 2008 was het vanzelfsprekend dat de prijs van platina hoger noteerde dan dat van goud. Na de kredietcrisis lijkt dit minder vanzelfsprekend te zijn. In de periode 2011 – 2014 zien we dat de koersen vaak rond dezelfde waarde schommelen. In 2015 is er sprake van een omslagpunt. De prijs van platina duikt fors onder die van goud, zoals te zien op onderstaande grafiek.

Beleggen in goud lijkt na 2011 dus een verstandigere keus dan platina, terwijl dit in het verleden anders bleek. Toen steeg de waarde van platina sneller dan dat van goud.

beleggen-platina-dollar

Toepassingen platina

Platina is een edelmetaal dat zeldzamer is dan goud. Het metaal is niet op veel plekken in de wereld te vinden. Het wordt vooral gedolven in Zuid-Afrika. Verder is het edelmetaal te vinden in Rusland en Canada.

Anders dan goud wordt platina ook industrieel veel toegepast. Meer dan 50% van de vraag is afkomstig vanuit de industrie.

De grootste vraag komt vanuit de automobiel sector. Het metaal wordt veel gebruikt voor de katalysatoren. Daarnaast wordt het gebruikt voor verschillende andere industriële toepassingen. Hierbij valt te denken aan elektronica, verf en petroleum. Verder wordt het net als goud veel gebruikt in de sieradensector.

Oorzaken prijsdaling

De prijsdaling van platina heeft verschillende oorzaken. Deze worden hieronder genoemd.

1. Dieselschandaal

Zoals eerder verteld wordt platina veel gebruikt voor in katalysatoren in de automobiel sector. Het  gebruik van het edelmetaal draagt er aan bij dat schadelijke uitlaatgassen gereduceerd worden. Platina wordt vooral gebruikt voor dieselauto’s.  Het dieselschandaal in de automobielsector heeft een negatieve uitwerking gehad op de vraag naar dieselauto’s. Hierdoor is ook op de vraag naar platina gedaald.

2. Elektrische auto

Daarnaast heeft deze sector te maken met de opkomst van de elektrische auto. Deze transitie is ingezet door Tesla. Hierdoor is juist de vraag naar andere metalen zoals lithium fors gestegen.

3. Dollar

De dollar kan tevens als boosdoener worden aangewezen. De dure dollar heeft de afgelopen jaren drukkend gewerkt op alle edelmetalen. Zowel platina, evenals goud en zilver bevinden zich sinds 2011 in een neerwaartse trend. Deze trend stelden we eerder in dit artikel al vast voor de prijs van platina.

De dollar bevindt zich daarintegen juist in een stevige opwaartse trend sinds 2011. Dit is te zien in de onderstaande grafiek. Het drukkende effect op de prijs wordt veroorzaakt doordat platina in dollars verhandeld wordt op de beurs.

beleggen-in-dollar

4. Handelsconflicten

Zoals we eerder vaststelden wordt platina ook industrieel toegepast. Handelsconflicten hebben hierdoor een negatieve impact gehad op de vraag en dus ook de prijs van platina.

Kansen

Is beleggen in platina dan ook kansrijk te noemen? Jazeker, hier zijn de volgende redenen voor:

1. Afzwakkende dollar

Doordat de rente het afgelopen jaar hard steeg in de V.S. is hierdoor tevens de prijs van de dollar hard gestegen. De zorgen voor een recessie in de V.S. nemen echter toe. Hierdoor zijn renteverhogingen niet meer vanzelfsprekend. Zelfs een renteverlaging behoort dit jaar tot de mogelijkheden. Het uitstellen van renteverhogingen en de kans op een renteverlaging zullen zeer waarschijnlijk leiden tot een zwakkere dollar.

Tijdens de eerste 2 maanden van 2018 zagen we de platinaprijs (oranje lijn) al eens zeer sterk reageren op een afzwakkende dollar (blauw lijn). Vanaf maart was het tegenovergestelde het geval. De dollar nam sterk toe en de prijs van platina ging fors onderuit.

beleggen-platina-dollar

2. Waterstof

Rijden we in de toekomst allemaal elektrisch? Of gaan we massaal over op waterstof? Autofabrikanten zoals Volkswagen en Audi investeren flink in rijden op waterstof. Om waterstof om te zetten in energie is het gebruik van een brandstofcel noodzakelijk. Voor de katalysatoren in deze brandstofcellen is er relatief veel platina nodig. Toenemende investeringen in waterstof zullen daardoor leiden tot een fors hogere vraag naar dit edelmetaal.

3. Onrust Zuid-Afrika

Ongeveer twee derde van al het platina wordt gedolven in Zuid-Afrika. In dit land is er sprake van politieke en sociale onrust. Het land kampt met een lage werkgelegenheid. Mijnwerkers zijn ontevreden en vragen om hogere lonen, dit leidde in het verleden al meerdere keren tot stakingen in de mijnen.

Ongeveer 70% van de platinamijnen in Zuid-Afrika is op dit moment verliesgevend. Deze mijnen zijn enkel nog in productie wegens de lage werkgelegenheid in het land. Het sluiten zal namelijk tot nog minder banen leiden. Het openhouden van deze mijnen bij de huidige platinakoersen lijken echter een onhoudbare situatie. Stakingen en het sluiten van deze mijnen zullen voor een fors lager aanbod van het edelmetaal leiden. Dit zal positief uitwerken op de koers.

 

4. Technisch sterke bodem

Wanneer we de weekgrafiek erbij pakken zien dat platina in augustus 2018 afketste op het niveau van 747 dollar. Dit was tevens de laagste koers tijdens de kredietcrisis. Dit niveau is tot nu toe twee keer getest maar niet doorbroken. Dit leidt er toe dat dit niveau als een sterke steun gezien kan worden. Beleggers zouden kunnen besluiten een stop loss onder dit niveau te leggen. Dit biedt een enorme risico / rendementsverhouding.

beleggen-in-platina

5. Zeldzaamheid

Platina is een zeldzamer edelmetaal dan goud. De aanname kan gedaan worden dat de prijzen van edelmetalen op de lange termijn zullen blijven stijgen. De bronnen zijn namelijk uitputbaar. Doordat platina zeldzamer is dan goud, zou het heel goed kunnen dat de negatieve platina-goud ratio enkel van tijdelijke aard is.

Conclusie

Beleggen in platina kan een mooi alternatief zijn voor een belegging in goud of zilver. Het huidige koersniveau zou interessant kunnen zijn voor beleggers. De prijs is echter sterk afhankelijk van de uiteengezette factoren in dit artikel. Dit maakt platina tot een volatiel edelmetaal met hoger risico dan goud. Daartegenover staat dat er met platina waarschijnlijk hogere rendementen geboekt kunnen worden.

Hoe denk jij over beleggen in platina? Is dit verstandig? Laat hieronder weten in een reactie!