Stock-to-flow ratio voor goud, zilver en bitcoin

De stock-to-flow ratio (S2F) en de waarde van goud, zilver en Bitcoin

Als onderdeel van onze portefeuille hebben we diverse penny stocks in de edelmetalen- en cryptosector. Deze aandelen kenmerken zich met het feit dat deze sterk afhankelijk zijn van de goud-, zilver- en bitcoinprijs. In dit geval is het noodzakelijk om deze onderliggende assets te kunnen waarderen. Een manier die hiervoor als handvat kan dienen is de stock-to-flow (S2F) ratio. In dit artikel gaan we dieper in op de stock-to-flow ratio en de relevantie voor goud, zilver en Bitcoin.

Voor grondstoffen die geconsumeerd worden, geldt over het algemeen dat de prijzen van deze grondstoffen worden gevormd door veranderingen in vraag en aanbod en de aanwezig voorraden in een bepaalde periode. Denk bijvoorbeeld eens aan de oliecrash in april 2020. Doordat de Saudi’s besloten de oliekraan volledig open te draaien en de meeste vraag was weggevallen als gevolg van wereldwijde lockdowns, zakten de olieprijzen zelfs tijdelijk ver onder 0.

Wanneer je bovenstaande regels in acht neemt, zijn prijsschommelingen in grondstoffen goed te verklaren. De meeste grondstofprijzen zijn hierdoor sterk afhankelijk van economische cycli, waardoor deze vaak niet aantrekkelijk zijn als investering op de lange termijn. Wanneer je in het jaar 2000 bijvoorbeeld besloot een vat olie te kopen in de hoop dat de waarde structureel toe zou nemen, dan had je je de afgelopen 20 jaar waarschijnlijk meerdere malen achter de oren gekrabd.

Wat is de stock-to-flow ratio?

De reden waarom industriele grondstoffen over een lange periode niet echt in waarde toenemen, zou kunnen komen doordat deze zich kenmerken met een lage stock-to-flow ratio. De stock-to-flow ratio kan worden berekend door de voorraad van het goed (de stock) te delen door de jaarlijkse productie (flow). Hoewel er vaak sprake is van voldoende flow, ontbreekt de stock. Voor de meeste grondstoffen wordt er normaal gesproken, namelijk slechts voor enkele maanden voorraad aangelegd om de consumptieve vraag te dekken.

Een voorraad zorgt ervoor dat tijdelijke afwijkingen kunnen worden opgevangen. Mocht de vraag een korte periode hard stijgen, zullen de voorraden ook in rap tempo afnemen. De prijzen stijgen hierdoor. Dit maakt het voor de markt interessant om meer te gaan produceren, waardoor de voorraden weer toenemen en aan de vraag kan worden voldaan. Dit leidt vervolgens weer tot dalende grondstofprijzen.

Goud en zilver als store of value

Bij grondstoffen zoals goud- en zilver is iets bijzonders aan de hand. Hier valt namelijk op dat er wel voorraden worden aangehouden. De reden dat er in goud- en zilver wel voorraden worden aangehouden, is omdat goud en zilver dienen als store of value, kortom een manier om waarde op een veilige manier op te slaan. In tegenstelling tot andere grondstoffen, bewijzen de blinkende edelmetalen zich al eeuwenlang als waardevast ruilmiddel. Tot 1971 was er zelfs sprake van een goudstandaard, waarbij elke Amerikaanse dollar werd gedekt door een aanwezige voorraad goud.

Een eerste en terechte gedachte die waarschijnlijk in je opkomt is dat goud- en zilver waarde hebben, omdat de voorraad eindig is waardoor er schaarste ontstaat. Deze conclusie strookt echter niet met andere schaarse grondstoffen die niet geschikt blijken als store of value. De stock-to-flow ratio verklaart dit:

De stock-to-flow ratio geeft aan dat goud en zilver zijn niet alleen waardevol zijn omdat de goederen schaars zijn, maar goud en zilver worden zo hoog gewaardeerd, omdat de jaarlijkse productie in verhouding tot de bestaande voorraad zo gering is.

Kortom, volgens deze benadering is een grote aanwezige voorraad voor een grondstof noodzakelijk om te dienen als store of value. De stock-to-flow ratio zegt het volgende: Hoe groter de voorraad en hoe lager de relatieve productie, hoe hoger de stock-to-flow ratio. Vervolgens geldt: hoe hoger de stock-to-flow ratio, hoe hoger waarde. We leggen dit uit door de stock-to-flow ratio van goud, zilver en we nemen tevens Bitcoin als nieuwe speler op het toneel mee.

Wat is de stock-to-flow ratio van goud?

Wanneer we goud als voorbeeld nemen, zien we dat er in 2020 wereldwijd voor ongeveer 3200 ton aan goud werd geproduceerd. Volgens schattingen is er sinds er goud gewonnen wordt, ongeveer 190.000 ton gemijnd. Wanneer we deze 190.000 ton (stock) delen door 3200 (flow), komen we op een stock-to-flow ratio van 59,38. Wat hebben we dan uitgerekend? Dit getal vertelt ons dat, wanneer er 3200 ton ounces per jaar worden geproduceerd, het ruim 59 jaar duurt om de totale voorraad (stock) met productie te evenaren. In tegenstelling tot een vat olie, zou het dus waarschijnlijk wel lonen om goud te kopen en 20 jaar te bewaren. Aangeraden wordt om in dit geval een veiligere bewaarplek te zoeken dan de schuur…

Goud productie wereldwijd

Wat is de stock-to-flow ratio van zilver?  

De geschatte wereldwijde totale productie van zilver wordt geschat op ongeveer 1.202.000 ton. Dit is een aangepast getal, omdat zilver naast de functie van store-of-value tevens een industriële functie heeft, hier gaan we in dit artikel niet verder op in. De geschatte jaarlijkse wereldwijde zilverproductie, wordt geschat op 25.000 ton. Wanneer we de stock-to-flow ratio van zilver berekenen komen we uit 48,08 jaar. De stock-to-flow is dus lager dan dat van goud, maar nog steeds hoog te noemen. Wanneer we de stock-to-flow ratio als uitgangspunt nemen, dan bevestigt dit getal dat zilver geschikt is als store-of-value en dus als belegging voor de lange termijn.

Wat is de stock-to-flow ratio van platina en palladium?

Wellicht zul je je tijdens het lezen van dit artikel afvragen wat de stock-to-flow ratio is van andere zeldzame metalen zoals platina en palladium. Deze stock-to-flow ratio’s liggen een stuk lager, namelijk tussen de 1,5 en 0,4. Dit is te verklaren omdat voor deze metalen de functie als store of value ontbreekt. De metalen zijn voornamelijk industriële grondstoffen. Wanneer we deze grondstoffen benaderen vanuit de stock-to-flow ratio, blijkt dat dit waarschijnlijk geen goede investeringen zijn voor de lange termijn.

Wat is de stock-to-flow ratio van Bitcoin?

Bitcoin wordt vandaag de dag ook steeds meer gezien als store of value. De komende decennia moeten uitwijzen of dit terecht is. Bitcoin zou bijvoorbeeld kunnen dienen als digitaal goud of als alternatieve belegging naast goud. Wanneer we de stock-to-flow ratio toepassen op de prijs van Bitcoin zijn er sterke aanwijzingen dat Bitcoin in de toekomst deze rol kan vervullen. Net als goud en zilver is Bitcoin schaars. We weten namelijk dat de voorraad eindig is. In totaal kunnen er maar 21 miljoen Bitcoins gemijnd worden.

Stock-to-flow Bitcoin

Een unieke eigenschap van Bitcoin is, dat het naar verloop van tijd steeds moeilijk wordt om Bitcoins te delven. Ongeveer elke 4 jaar is er namelijk sprake van een halving. Hierdoor wordt het op een vooraf geprogrammeerd moment ineens tweemaal zo moeilijk om een enkele bitcoin te delven. Doordat de productie hierdoor plots wordt bemoeilijkt, leidt dit automatisch tot een hoge stock-to-flow ratio. In onderstaande grafiek zien we dat de prijs van Bitcoin de toegenomen ratio erg nauwkeurig volgt. Volgens bovenstaande grafiek is de stock-to-flow ratio van Bitcoin momenteel 56,2.  Het model suggereert tevens dat er een gigantische stijging voor Bitcoin in het verschiet ligt.

Conclusie

De stock-to-flow ratio is een handig hulpmiddel om aandelen die afhankelijk zijn van de goud-, zilver, en bitcoinprijs te waarderen. De prijzen van grondstoffen die geconsumeerd worden, zijn over het algemeen sterk onderhevig aan economische cycli. De prijs wordt gevormd door vraag, aanbod en aanwezige voorraden.

Dat industriële grondstoffen over een lange periode niet echt in waarde toenemen, zou kunnen komen doordat deze zich kenmerken met een lage stock-to-flow ratio. Dit is anders voor goud- en zilver. Deze edelmetalen dienen van oudsher als store of value. Hierdoor zijn er in tegenstelling tot andere grondstoffen grote voorraden aanwezig. De stock-to-flow ratio stelt dat goud en zilver waardevol zijn, omdat de jaarlijkse productie in verhouding tot de bestaande voorraad gering is. Hoe hoger de stock-to-flow ratio, hoe hoger de waarde van het goed.

De komende decennia moet blijken of Bitcoin tevens gezien kan worden als store of value en de stock-to-flow ratio hierop toegepast kan worden. Tot op heden zien we een sterke correlatie tussen de Bitcoinprijs en de stock-to-flow ratio.

Toegang tot onze goud-, zilver-, cryptoaandelen?

Door je aan te melden voor onze Premiumservice krijg je toegang tot onze volledige portefeuille, alerts, rapporten en meer.

Klik hier om jezelf direct toegang te verschaffen

Profiteer van de volgende acties: 

Ontvang €200,- transactietegoed

Profiteer van lage tarieven en ontvang tot 2,8% rente op je  niet belegde geld

Ontvang tot €110,- transactietegoed

Open net als 2,5 miljoen andere beleggers een gratis rekening

Handel tot 10.000 euro gratis

Koop, verkoop en bewaar 200+ crypto valuta bij Nederlands grootste exchange

Meer voor jou als belegger..

Long- en shorttips van aandelen en meer 

Laat je inspireren, of handel mee met posities in die echt worden ingenomen. 

Leer winstgevend handelen

Via deze masterclass leer je winstgevend handelen op de beurs in je eigen tijd! 

Aandelen-waarderen.nl

Beleg als een Expert: Ontdek met Onze Software de Volgende Apple of Tesla!


Disclaimer: Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Gratis rapport: Dit aandeel kan meer dan 100% stijgen

Ontvang direct een gratis premium rapport van een zeer kansrijk aandeel uit onze modelportefeuille.