Interview CEO MS Industrie

Interview met de CEO van MS Industrie

MS Industrie AG, met hoofdkantoor in München, is de beursgenoteerde moedermaatschappij van een doelgericht technologieconcern met twee bedrijfssegmenten: aandrijftechniek (“MS Powertrain”: systemen en componenten voor zware verbrandingsmotoren en nieuwe vormen van aandrijving) en ultrasoontechniek (“MS Ultrasonic”: speciale machines, seriemachines en ultrasone systemen en componenten). Tot de belangrijkste klantsectoren behoren de wereldwijde bedrijfsvoertuigen- en personenwagenindustrie, gevolgd door de verpakkingsmachine-industrie, de medische technologie en andere kunststofverwerkende industrieën alsmede de algemene machine- en fabriekstechniek.

Hieronder lees je een interview met de CEO van MS Industrie

Interview met CEO MS Industrie

“Naar onze mening zijn onze prestaties in 2022 en de huidige ordersituatie met hoogtepunten in beide divisies indrukwekkend.”

Na twee door de Corona-pandemie gekenmerkte boekjaren heeft MS Industrie AG volgens voorlopige cijfers de weg naar groei weer gevonden. In de loop van het jaar ging de groei van de omzet al gepaard met aanzienlijke winststijgingen. GBC-analist Cosmin Filker sprak met CEO Dr. Andreas Aufschnaiter over het afgelopen boekjaar en de vooruitzichten voor de MS-groep.

GBC AG: Volgens voorlopige cijfers realiseerde u in het afgelopen boekjaar 2022 een aanzienlijke stijging van de operationele prestaties met 25% tot 206 miljoen euro. Kunt u deze ontwikkeling toelichten?

Dr. Andreas Aufschnaiter: Het boekjaar 2022 werd inderdaad gekenmerkt door een aanzienlijke groei in beide bedrijfssegmenten van de MS Industrie Group. In de divisie Powertrain hadden zowel de volumegroei van bestaande en nieuwe serieproductieonderdelen als de prijsgroei door de doorberekening van materiaal- en energiekosten een impact.

In de divisie Ultrasonic was er – na drie zeer moeilijke jaren als gevolg van de omschakeling van modellenreeksen van personenauto’s (verbrandingsmotor naar elektrisch) bij alle OEM’s wereldwijd – sinds ongeveer mei 2022 een sterke opleving van de marktvraag. Dit had een navenant positief effect op alle winstniveaus van de Groep.

GBC AG: Dienovereenkomstig werd de operationele ontwikkeling van MS Industrie AG ook gekenmerkt door het herstel in de bedrijfswagensector. Wat waren de doorslaggevende factoren hiervoor, in tegenstelling tot de sector personenauto’s, die gekenmerkt bleef door moeilijkheden?

Dr. Andreas Aufschnaiter: Al sinds midden 2019 – dus nog vóór de Corona-pandemie – dalen de verkoopcijfers van vrachtwagens. Nu, als gevolg van de lagere registratiecijfers in 2020 en 2021, was er een aanzienlijke toename van de gemiddelde leeftijd van de vrachtwagenvloten, vooral omdat de kilometerstand vrij snel na de eerste golf van de pandemie weer normaal was geworden. Als gevolg daarvan voelen alle vrachtwagenfabrikanten de combinatie van inhaalvraag en groeiende vraag tegelijkertijd. Ook de publicaties van de orderportefeuilles en levertijden van bijvoorbeeld Daimler Trucks, Traton en Paccar bevestigen op indrukwekkende wijze deze vooruitzichten voor het jaar 2023.De megatrend blijft gebaseerd op het gestaag toenemende goederenvervoer wereldwijd, waarvan gemiddeld 80% over de weg plaatsvindt. ‘

GBC AG: Wat is uw mening over de ontwikkeling van elektrische vrachtwagens en welke invloed zou dit hebben op de activiteiten van MS Industrie AG?

Dr. Andreas Aufschnaiter: Allereerst moeten we een onderscheid maken tussen de zware vrachtwagens – die wij leveren – enerzijds en de lichte en middelgrote bedrijfsvoertuigen anderzijds. Naar onze inschatting zal de tendens tot elektrificatie bij de laatste groep doorgaan, bijvoorbeeld in het distributietransport in de binnenstad. Wat de zware vrachtwagens betreft, denken wij dat er een zeer klein aandeel elektrische voertuigen zal zijn voor bepaalde nichetoepassingen, dat zal worden gecompenseerd door de groei van de markt, zodat wij een overeenkomstige productiecapaciteit moeten plannen.

Bovendien zien wij vanuit technisch oogpunt bij zware vrachtwagens een tendens naar “warme verbranding” van waterstof met behulp van klassieke verbrandingsmotoren, aangezien energieopwekking door middel van “koude verbranding” via een brandstofcel moeite heeft met piekbelastingen. Bovendien is de levensduur van een brandstofcel aanzienlijk korter. Samenvattend en vanuit een mondiaal perspectief verwachten wij nog vele jaren gebruik van bestaande en nieuw opgestarte serieproductieonderdelen (sleutelwoord Scania/Traton-motor). Onze Powertrain-divisie loopt voor op het transformatieproces van vrachtwagens, omdat wij nu al een aandeel van 30% van de verkoop realiseren met “off-road”-onderdelen. Deze trend zal zich overeenkomstig onze strategie de komende jaren voortzetten.

GBC AG: Ook in het ultrasonic segment werden in de eerste negen maanden van 2022 aanzienlijke groeipercentages gerealiseerd. Wat was bepalend voor de ontwikkeling in het subsegment seriemachines en systemen en componenten doorslaggevend?

Dr. Andreas Aufschnaiter: Vooral het subsegment “ultrasonic seriemachines” heeft zich in 2022 zeer goed ontwikkeld. Zowel de binnenkomende orders als de omzet verdubbelden ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal bij klanten geïnstalleerde machines groeide navenant en leidt parallel tot een gestaag stijgende omzet voor service en reserveonderdelen. Ook de terugkeer van beurzen en de niet meer zo sterk beperkte reismogelijkheden voor onze verkoopmedewerkers hadden een positief effect.

In het subsegment “Systems & Components” werd na een reeks technische doorontwikkelingen op het gebied van “Nonwovens” een eerste grote order voor het lassen van fleece care handschoenen verworven. De klanten- en testfrequentie in het nieuwe competentiecentrum in Ettlingen neemt merkbaar toe.

GBC AG: Hoe beoordeelt u de huidige situatie voor ultrasonic special machines en wat is de situatie met betrekking tot knelpunten bij de levering?

Dr. Andreas Aufschnaiter: Het bedrijfssegment special machines beleefde van medio 2019 tot medio 2022 voor het eerst in zijn 30-jarige geschiedenis een “modelcrisis”. De swing van de modeldiversiteit in de personenautosector kwam in het voorgaande jaar aanzienlijk terug. Het aantal aanvragen en de overnamesuccessen zijn daar een duidelijk teken van – wij verwachten dat dit de komende jaren zal aanhouden.

De toeleveringsproblemen met aangekochte onderdelen en componenten hielden ons het hele jaar 2022 bezig en leidden tot uitstel van leveringen tot 2023. Vanuit het huidige perspectief is de situatie versoepeld; we zijn echter nog ver verwijderd van het niveau van vóór de crisis wat betreft de levertijden van onze leveranciers. Onze klanten hebben dit ingezien. Daarom voeren zij met ons vroege coördinatiegesprekken over orders voor nieuwe modellen personenauto’s. Zij willen nu al capaciteit reserveren voor 2024.

GBC AG: In 2022 is de inflatie gestegen tot het hoogste niveau sinds de hereniging van Duitsland. Wat betekent dit voor u, ook met betrekking tot de energiekosten?

Dr. Andreas Aufschnaiter: De kostenstijgingen voor grondstoffen en energie waren in 2022 een belangrijke beïnvloedende factor en tegelijkertijd een grote uitdaging voor de gesprekken met onze klanten. Dankzij onze sterke positie als single-source leverancier voor de lange termijn zijn wij erin geslaagd de kostenstijgingen met slechts een kleine vertraging in de verkoopprijzen door te berekenen. In de machinebouw konden wij slechts met enige vertraging reageren – vanwege de langere doorlooptijden van 9-12 maanden – waardoor de positieve effecten pas in de loop van 2023 merkbaar zullen zijn.

GBC AG: Wat is de strategie om de afhankelijkheid van grote klant Daimler verder te verminderen?

Dr. Andreas Aufschnaiter: Het vrachtwagenklantenbestand zal in de komende jaren aanzienlijk worden uitgebreid door de klepstoter voor alle Traton-merken – Scania, MAN, Navistar en Volkswagen Commercial Vehicles South America. Tegelijkertijd concentreert de verwerving van nieuwe serieorders zich al enkele jaren op klanten in de “off-road”-sector, ik denk hierbij aan fabrikanten van bouwmachines, alsmede onderdelen voor hydraulische, hybride en elektrische toepassingen. Maar ook structurele onderdelen, die onafhankelijk zijn van de aandrijfvorm, winnen aan belang.

De verkoopsuccessen sinds 2020 bevestigen onze strategie. Dankzij het flexibele automatiseringsconcept van onze productie kunnen onze systemen relatief snel en eenvoudig worden omgebouwd voor onderdelen van de meest uiteenlopende klanten en industrieën.

GBC AG: Volgens de huidige aankondiging van de voorlopige cijfers wordt de plaatsing van de in oktober 2022 uitgegeven obligatie met een coupon van 6,25% voortgezet. Waarvoor moeten de middelen worden gebruikt?

Dr. Andreas Aufschnaiter: De in oktober 2022 gelanceerde obligatie is bedoeld om ons te helpen verdere organische groei te financieren en de structuur van de passivazijde langer te maken. In het kader van de private plaatsing zullen we nu in het voorjaar verdere geïnteresseerde investeerders benaderen. Naar onze mening zijn onze prestaties in 2022 en de huidige ordersituatie met hoogtepunten in beide divisies indrukwekkend.

GBC AG: Waar ziet u MS Industrie over drie tot vijf jaar?

Dr. Aufschnaiter: Op middellange termijn zal de MS Industrie Groep organisch groeien in de richting van 300 miljoen euro omzet en de winstgevendheid zal geleidelijk en zichtbaar toenemen na verschillende crises, herstructureringsmaatregelen en nieuwe productontwikkelingen. We zijn op de goede weg, zoals ons verheugende ordervolume voor 2023 laat zien. Ons doel blijft een stabiel dividend uitkerende industriële groep met een sterke marktpositie in beide bedrijfssegmenten.

GBC AG: Dr. Aufschnaiter, bedankt voor het interview

Grafiek MS Industrie

Aandeleninformatie

Naam: MS Industrie 
Ticker: MSAG 
ISIN: DE0005855183
Beurs: Xetra

Over de auteur

Deze analyse wordt je aangeboden vanuit een samenwerking met GBC AG. GBC AG is een bankonafhankelijk Duits investeringshuis en heeft veel ervaring en deskundigheid op het gebied van emissies voor kleine tot middelgrote Duitse ondernemingen. GBC AG is een betrouwbare en onafhankelijke partner voor vraagstukken op de kapitaalmarkt.

Top 3 brokers

Eenvoudig beleggen in aandelen, obligaties en ETF’s vanaf 1 euro! 

Beleg en ontvang tijdelijk tot €200,- transactietegoed bij Saxo. 

Profiteer van 0% commissie en beleg in fractionele aandelen en crypto. 

Top 3 investeringsmogelijkheden 

Vergelijk en spaar met vaste hoge rentes tot 4,45% per jaar! 

Investeer in consumentenleningen met een ROI tot 13% per jaar! 

Ontvang 10 euro en bouw aan je eigen vastgoedportefeuille!


Disclaimer: Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Gratis rapport: Dit aandeel kan meer dan 100% stijgen

Ontvang direct een gratis premium rapport van een zeer kansrijk aandeel uit onze modelportefeuille.