Fintech kooptip

Multitude SE: Fintech kooptip van onze Duitse collega’s met 148,9% koerspotentieel

Deze analyse wordt je aangeboden door AlsterResearch. AlsterResearch is een Duits bedrijf en doet professioneel aandelenonderzoek naar (vooral) Duitse aandelen conform MIFID II richtlijnen. Je kunt AlsterResearch volgen op Twitter door hier te klikken en je kunt inschrijven op de ResearchHub door hier te klikken.

Multitude SE

Multitude SE (omgedoopt tot Multitude in 2021; voorheen Ferratum Oyj) is een internationaal fintechbedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met het aanbieden van digitale leningen en mobiele bankdiensten. Het bedrijf is gevestigd in Helsinki, Finland, en is aanwezig in 19 landen, voornamelijk in West- en Oost-Europa. Ferratum Bank (een volledige dochteronderneming van Multitude) verkreeg in 2012 een banklicentie van de Malta Financial Services Authority (MFSA), waardoor de onderneming financiële producten en diensten kan aanbieden in alle lidstaten van de Europese Unie.

De belangrijkste producten van Multitude zijn leningen op afbetaling, doorlopend krediet en leningen met flexibele betalingen. Het biedt consumentenkredieten van 25 tot 20.000 euro met verschillende looptijden. Het biedt ook bedrijfsleningen tot 350.000  euro met looptijden van 6 tot 36 maanden.

Multitude is bezig zijn kredietactiviteiten voor consumenten om te vormen van riskante near prime-kredietproducten naar een kredietproduct met een lage rente, langere looptijd en een hogere waarde, zogeheten Primeloan. Het bedrijf is bezig Primeloan (dat momenteel slechts in vier landen wordt aangeboden) uit te rollen naar andere grotere markten waar het een sterke positie heeft. Ook worden de marketingactiviteiten uitgebreid en worden de acquisitiekanalen geoptimaliseerd om de volumegroei van Primeloan te ondersteunen. Daarnaast is Multitude van plan om via geografische expansie en partnerschappen zijn aanwezigheid in Europese markten voor kleinzakelijke leningen, die nog onvoldoende worden bediend, te versterken.

Kerncijfers en verwachtingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management

Het management van Multitude bestaat uit Jorma Jokela (sinds 2005), Bernd Egger (sinds 2019), Aksels Neilands (sinds 2012), Daniel Kliem (sinds 2020), Ari Tiukkanen (sinds 2015) en Lea Liigus (sinds 2006).

Multitude management

Jorma Jokela is Chief Executive Officer (CEO) bij Multitude en lid van de raad van bestuur. Hij richtte het bedrijf op in 2005 en is sindsdien werkzaam als CEO en lid van de raad van bestuur. Voordat hij Multitude oprichtte, was Jorma van 1998 tot 2000 oprichter en CEO van Jokela Capital. Dit bedrijf werd in 2004 verkocht.

Bernd Egger is Chief Financial Officer (CFO) bij Multitude. Hij trad in 2019 in dienst bij het bedrijf. Daarvoor was hij van 2008 tot 2015 CFO en bestuurslid van Paysafecard Group. Daarvoor was Bernd van 1999 tot 2007 lid van de raad van bestuur bij Volksbank International AG.

Aksels Neilands is Chief Marketing Officer (CMO) van de groep. Hij werd begin 2020 tot CMO benoemd. Aksels trad in 2012 in dienst bij Multitude en heeft vele marketinggerelateerde functies bekleed, waaronder Marketing Manager voor Letland, Lead Generation Team Lead, Product Marketing Manager, en Deputy Head of Marketing and Customer Experience.

Daniel Kliem is Chief Risk Officer (CRO) bij Multitude. Hij trad in oktober 2020 bij het bedrijf in dienst. Daarvoor was hij Director, Lead Digital Innovation Lab bij MA Data Consulting GmbH, waar hij tijdens zijn 17-jarige loopbaan verschillende sleutelposities bekleedde. Daarvoor bekleedde Daniel functies in risicobeheer bij organisaties als Creditsafe Germany, American Express en Lendico Global Services GmbH.

Ari Tiukkanen is Chief Operations Officer (COO) van de groep. Hij trad in 2015 in dienst. Daarvoor was hij van 2012 tot 2015 Head, Building & Industry business bij Metsa Wood. Daarvoor bekleedde hij belangrijke managementfuncties bij organisaties als Icare Finland/Revenio Group, Paloheimo Group, Finnforest en Halton Group.

Lea Liigus is Chief Legal & Compliance Officer en lid van de raad van bestuur. Zij trad in 2006 in dienst bij het bedrijf. Voordien gaf zij les in handelsrecht en EU-recht aan de Estonian Business School in Tallinn. Zij was ook advocaat bij het advocatenkantoor Sorainen in Estland.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende zeven leden: Jorma Jokela, Lea Liigus, Clemens Krause, Juhani Vanhala, Frederik Strange, Michael Cusumano en Goutam Challagalla. Juhani is voorzitter van de raad en Jorma vice-voorzitter.

SWOT-analyse

Sterke punten

 • Lange staat van dienst, met 16 jaar winstgevende groei
 • Diepgaande kennis van commerciële en regelgevende aspecten van de digitale kredietverlening
 • Efficiënte acceptatiecapaciteiten ondersteund door een unieke, eigen credit-scoring tool
 • Real-time datagestuurde inzichten ondersteund door een enorme datapool, in-house data-analysecapaciteiten en een sterke IT-infrastructuur
 • Solide balans met ruime liquiditeit

Zwakke punten

 • Hoog kredietrisico, aangezien een groot aantal klanten niet-prime-klanten zijn (die niet in aanmerking komen voor leningen van traditionele banken)
 • Hoge blootstelling aan wijzigingen in de regelgeving, zoals het aftoppen van rentetarieven en het afkondigen van moratoria op leningen
 • Gevoelig voor een economische vertraging
 • Lage klantentrouw door het gebrek aan fysieke interactie met klanten

Kansen

 • Sterk groeipotentieel voor Europese fintech-leningsector
 • Ontoegankelijke markt voor MKB-leningen
 • Concentratie op grotere Primeloan-markt
 • Uitbreiding van Primeloans en MKB-leningen naar grotere markten waar zij een sterke positie heeft
 • Groter aanbod van producten en diensten via Mobile Wallet
 • Opschaling van Mobile Wallet tot een wereldwijd financieel platform

Bedreigingen

 • Intense concurrentie op de markt voor microleningen, met name in landen als het Verenigd Koninkrijk, waar veel marktdeelnemers zijn
 • Langdurige gevolgen van de pandemie kunnen groeiplannen doen ontsporen en de kwaliteit van de activa verzwakken

Analyse laatste resultaten

Multitude heeft over het algemeen solide cijfers gerapporteerd, waarvan sommige ver boven de verwachtingen liggen. Enerzijds daalde de omzet in de eerste negen maanden met -10,2% YoY tot 53,6 miljoen euro, maar dit is te wijten aan het feit dat Multitude (segment ferratum) zich uit onrendabele markten terugtrekt. Wij verwachten dat dit negatieve effect voor de omzet van het volledige jaar ongeveer 15-20 miljoen euro zal bedragen. Anderzijds werd een EBIT van 19,1 miljoen euro gerapporteerd, wat na drie kwartalen al hoger is dan onze ramingen voor het volledige jaar (18,7 miljoen euro in euro’s). Daarom verhogen wij onze ramingen.

kwartaalcijfers-multitude

Top line blijft zich herstellen

Bij het uitbreken van de Covid-pandemie heeft Multitude de uitgifte van nieuwe leningen sterk beperkt en een verbeterde scoringsprocedure ingevoerd. Als gevolg daarvan kromp de leningenportefeuille en in de daaropvolgende kwartalen daalden omzet en winst als gevolg daarvan. Nieuwe inzichten in de invloeden van de pandemie werden echter met succes aangepast en overgebracht naar de bedrijfsactiviteit. Als gevolg daarvan werd in alle segmenten een toename van de kredietverlening geregistreerd, vooral sinds het begin van het lopende jaar. Terwijl de omzet in het tweede kwartaal met 1,5% YoY toenam, was de omzet in het derde kwartaal dynamischer, met 2,8% YoY tot 54,1 miljoen euro (3Q20 55,5 miljoen euro; -2,6% YoY). De omzet in het derde kwartaal van 2021 verbeterde in alle segementen: Ferratum +2,0% QoQ tot 45,8 miljoen euro; CapitalBox +0,8% QoQ tot 5,7 ,miljoen euro; SweepBank +25% QoQ tot 2,5 miljoen euro.

Op naar winstgevende markten

Hoewel de groepsomzet met -10,2% daalt tot 54,1 miljoen euro YoY, als gevolg van het verlaten van onaantrekkelijke markten, verlegt Multitude zijn activiteiten naar winstgevende, gevestigde markten. Aangezien de intrede in verdere markten en productlanceringen worden verwacht (bv. SweepBank in Denemarken en Duitsland; Ferratum in Slovenië), zien we dat de onderneming weer goed op schema ligt. De productpijplijn is goed gevuld en de marktomstandigheden zijn gunstig voor disruptieve en volledig digitale fintech-bedrijven, vooral na de impact van de pandemie.

Aanzienlijke stijging van de winstgevendheid eerste 9 maanden van 2021

In tegenstelling tot de omzet bleef de EBIT nagenoeg stabiel op jaarbasis. Met 19,1 miljoen euro lag de waarde voor de eerste 9 maanden slechts lichtjes onder de gerapporteerde waarde van het jaar ervoor. (19,2 miljoen euro; -0,7% YoY). De marge verruimde echter met 1,2 procentpunt tot 12,07%. Dit is voornamelijk te danken aan de enorme daling van de bijzondere waardeverminderingen (-22,9 miljoen euro YoY) en lagere kredietkosten ( -1,2 miljoen euro YoY). Deze ontwikkeling werd echter deels tenietgedaan door hogere marketingkosten ( +4,1 miljoen euro YoY).

Herfinanciering met een eeuwigdurende obligatielening – verhouding eigen vermogen op een comfortabele 21,2%

Multitude plaatste een eeuwigdurende obligatie van 50 miljoen euro (coupon pf 3 maands EURIBOR + 8,9% pa), die onder IFRS als eigen vermogen wordt gekwalificeerd. Het bedrijf gebruikte de opbrengst om uitstaande schuldinstrumenten te herfinancieren en zal investeren in verschillende groeimaatregelen. Ferratum Capital Germany, één van Multitude’s dochterondernemingen, herfinancierde reeds delen van twee uitstaande obligaties voor een bedrag van 15,6 miljoen euro van de obligaties 2022 (aan een prijs van 101,50%) en 20 miljoen euro van de obligaties 2023 (aan een prijs van 102,00%). Beide obligaties dragen een coupon van 5,5% pa + 3-maands EURIBOR. Ondanks een stijgende rentevoet (kasuitstroom) zal het financieel resultaat positief beïnvloed worden met 2,0 miljoen euro op jaarbasis, aangezien de rentekosten voor de eeuwigdurende obligatie rechtstreeks ten laste worden genomen van de ingehouden winsten in plaats van van de winst of het verlies. Bovendien vermindert de eeuwigdurende obligatie het herfinancieringsrisico in de toekomst aanzienlijk door de onbeperkte looptijd en verhoogt zij het eigen vermogen volgens IFRS. Dit verbetert de balansstructuur en vormt daarmee de basis voor een groeiende leningenportefeuille, die respectievelijk omzet- en winstgroei mogelijk maakt.

Gestegen kredietportefeuille met +18,9% legt basis voor groei

Multitude heeft de koers uitgezet voor verdere groei door haar leningenportefeuille met nog eens 68,1 miljoen euro of 18,9% uit te breiden ten opzichte van ultimo 2020. Alle segmenten droegen bij aan deze toename. Het totale volume aan leningen bedraagt nu 429,1 miljoen euro. Dit zal leiden tot een in de tijd verschoven omzetbijdrage in de verschillende segmenten. In het Ferratum-segment zouden de omzeteffecten na 3 maanden moeten worden gerealiseerd, terwijl in het CapitalBox-segment de omzetbijdragen met een vertraging van maximaal 12 maanden zullen verschijnen. Maar het komt erop neer: het kredietvolume van vandaag is de omzet van morgen.

Conclusie

Multitude heeft een solide kwartaal achter de rug, met bemoedigende prestaties in alle segmenten. Naast hogere inkomsten en winst heeft het bedrijf nog andere mijlpalen bereikt, zoals de plaatsing van een eeuwigdurende obligatielening, die de balansstructuur aanzienlijk heeft verbeterd. Als pionier in de digitale financiële wereld kan het bedrijf leunen op jarenlange ervaring om gestaag zijn eigen ecosysteem uit te bouwen. Wij denken dat Multitude goed op weg is om in de komende jaren winstgevend te groeien, hoewel de huidige waardering dit potentieel niet weerspiegelt (P/E 23E van 5,4x). Na negen maanden is de jaarlijkse EBIT-doelstelling van ca. 20 miljoen euro bijna bereikt (gerapporteerde EBIT 19,1 miljoen euro). Op basis van deze sterke ontwikkeling verhogen wij onze ramingen en verwachten wij dat de marge zal stijgen (13,6% verwacht in 2024).

Koersdoel

Wij bevestigen onze koopaanbeveling met een koersdoel van 11,10 euro, wat een opwaarts potentieel van 148,9% biedt op het moment van schrijven.

Belangrijk: Het aandeel is via DEGIRO te vinden via de oude bedrijfsnaam (Ferratum) of via ticker FRU.

Nieuw: Wekelijks kooptips van penny stocks voor slechts 11,99!

Vanaf nu is het mogelijk voor slechts 11,99 kennis te maken met Pennywatch Premium. Je ontvangt dan wekelijks kooptips en analyses van penny stocks, krijgt toegang tot onze portefeuille, watchlist, penny stock screener en meer!

Klik hier om premium lid te worden 

 

 

 

Wat vond je van dit artikel?

   
0 / 5

Your page rank:

Deel dit artikel

Ontvang gratis analyses van penny stocks!

Ontvang direct en vervolgens iedere maand een gratis analyse van een penny stock met een koerspotentieel van 100% of meer! 

Ontvang gratis analyses van penny stocks!

Ontvang direct en vervolgens iedere maand een gratis analyse van een penny stock met een koerspotentieel van 100% of meer!