MBH_Logo

Gratis premium update penny stock MBH Corporation

Hierbij ontvang je een gratis update om je te laten kennismaken met Pennywatch Premium. Dit artikel bevat zowel de update van begin deze maand (6-9) toen we onze positie verdubbelden als de update die vandaag naar onze leden werd verstuurd (30-9). Toegang tot onze voorbeeldportefeuille en alle premium updates? Via de link onderaan het artikel kun je jezelf inschrijven voor een premium lidmaatschap. 

Alert: Uitleg falend model MBH + uitbreiding positie (6-9-2021) 

MBH Corporation plc is een investeringsmaatschappij die genoteerd staat aan de beurs van Frankfurt en Düsseldorf. MBH Corporation investeert middels een 100% belang in kleine en middelgrote, schuldenvrije, gevestigde en winstgevende ondernemingen in diverse sectoren en Engeltalige landen zoals Engeland, Canada, de V.S, Australië en Nieuw-Zeeland.

De overnames gebeuren doormiddel van een agglomeratiemodel, waarbij het bedrijf mikt op bedrijven met een EBITDA van tussen de 1 en 10 miljoen. Wat het agglomeratiemodel onderscheidt van andere investeringsmaatschappijen is dat eigenaren na de overname aan het roer blijven van het overgenomen bedrijf terwijl het onderdeel wordt van de MBH groep.

Hoe werkt een overname door MBH?

Waar je normaliter bij een 100% overname ziet dat de strategie gewijzigd wordt, het bedrijf geïntegreerd wordt in het bedrijf van de overnemende partij, personen op bepaalde posities worden vervangen, of het bedrijf wordt opgeknipt en in delen wordt verkocht om waarde te creëren, werkt een overname van MBH Corporation op een andere manier.

Het agglomeratiemodel geeft ondernemers de kans om hun bedrijf te verkopen, maar toch zelf aan het roer te blijven. De meeste overnames zijn tot nu toe gebeurd in nieuw uitgegeven aandelen. In principe worden de particuliere aandelen van de ondernemer dus omgewisseld in openbare aandelen MBH Corporation die verhandelbaar zijn op de beurs.

Hierdoor wordt het overgenomen bedrijf een volle dochteronderneming van MBH Corporation en de voormalig eigenaar wordt omgedoopt tot “Headmaster”. Concreet betekent dit dat de ondernemer aan het roer blijft van de overgenomen onderneming. MBH Corporation is namelijk van mening dat de Headmaster het bedrijft het beste kent, omdat deze verantwoordelijk is voor het historisch succes van het bedrijf. Verder wordt de aanname gedaan dat de Headmaster ook de juiste persoon is om het bedrijf verder te laten groeien.

Een prikkel om te blijven presteren voor de Headmaster is, omdat de deze door het ontvangst van het pakket nieuw uitgegeven aandelen voor een deel eigenaar en manager wordt van de holding MBH. Dit ontvangen aandelenpakket bestaat uit zogeheten “restricted shares”. Dit houdt in dat er een lock-up periode wordt afgesproken. De lock-up overeenkomst zorgt ervoor de Headmasters hun MBH-aandelen voor een periode van 12 maanden niet mogen verkopen.

Wat is de strategie achter de overnames in aandelen?

Wanneer er een overname gedaan wordt in aandelen, dan brengt dit verwateringseffect met zich mee. Stel je bent zittend aandeelhouder en er wordt een overname gedaan waarbij 5% nieuwe aandelen worden uitgegeven, dan wordt je belang en deel van de taart dus kleiner. Bij elke overname treedt opnieuw dit effect op.

In eerste instantie zal je als aandeelhouder denken dat dit vervelend is, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Bij de overnames kan namelijk gebruik worden gemaakt van de multiple van MBH Corporation. Dit kunnen we uitleggen op de volgende manier:

Rekenvoorbeeld:

Er staan 100 miljoen aandelen MBH Corporation uit en de koers noteert op 1 euro. De winst is 10 miljoen. We kunnen dan stellen dat er 0,10 euro per aandeel wordt verdiend (1 miljoen winst/ 100 miljoen aandelen).

Aan de hand van deze gegevens kunnen we de koers-winstverhouding berekenen. Dit doen we op de volgende manier: Koers / winst per aandeel. Invullen geeft 1/0,1. De uitkomst is in dit geval een koers-winstverhouding van 10.

Rekenvoorbeeld overname tegen 10x de winst

Stel MBH neemt een bedrijf over die 1 miljoen extra winst toevoegt aan de groep. Tegen een koers-winstverhouding van 10 zouden er in dit geval, 10 miljoen aandelen extra uitgegeven te worden om de gewenste overname te doen. Er wordt in dit geval 10x de winst betaald. Behalve dat de groep iets aan slagkracht wint, schiet de aandeelhouder hier niets mee op.

Er dient namelijk 11 miljoen winst over 110 miljoen aandelen verdeelt te worden, waardoor de winst per aandeel nog steeds 0,10 euro is.

Rekenvoorbeeld overname tegen 5x de winst

Wanneer een bedrijf tegen een hoge koers-winstverhouding noteert, kan deze multiple in het voordeel gebruikt worden. We halen hetzelfde voorbeeld aan, maar dan tegen 5x de winst.

Stel MBH neemt een bedrijf over die 1 miljoen extra winst toevoegt aan de groep. Tegen een koerswinst-verhouding van 5 zouden er in dit geval maar de helft, namelijk 5 miljoen aandelen extra uitgegeven dienen te worden.

Er dient vervolgens 11 miljoen winst over 105 miljoen aandelen verdeeld te worden. De winst per aandeel komt nu hoger uit, namelijk op grofweg 0,105 euro.

Als aandeelhouder schiet je hier dus wel wat mee op. De winst per aandeel wordt namelijk hoger. Theoretisch zou dit moeten leiden tot een hogere beurskoers. Indien een koers-winstverhouding van 10 een eerlijk waardering betreft, dan kunnen we de gerechtvaardigde beurskoers berekenen door de winst per aandeel (0,105 euro) te vermenigvuldigen met 10. De uitkomst is een beurskoers van 1,05 euro, kortom de overname zou moeten leiden tot een koersstijging van 5%. Alles hieronder zou je dus kunnen zien als een korting.

Strategie van MBH Corporation faalt

Het bovenstaand voorbeeld is eigenlijk de kern van de strategie van MBH Corporation. Door dit trucje herhaaldelijk uit te voeren, kan het een bedrijf razendsnel groeien doormiddel van overnames. Hier is echter wel een hoge multiple en dus beurskoers voor nodig. De beurskoers van MBH Corporation is het afgelopen jaar naar een dieptepunt gedaald, waardoor de strategie van MBH Corporation in gevaar komt.

De lage beurskoers heeft een lage koers-winstverhouding tot gevolg, waardoor bovenstaande strategie steeds moeilijker uitgevoerd kan worden. Wanneer het aandeel MBH Corporation bijvoorbeeld op een koers-winstverhouding van 5 noteert, worden de mogelijkheden steeds kleiner. Indien er een bedrijf wordt overgenomen, dient er al snel 5x de winst betaald te worden.

De zittende aandeelhouder schiet hier in dit geval niets mee op, de winst per aandeel stijgt immers niet. Sterker nog, de aandeelhouder gaat erop achteruit, omdat hij niet gecompenseerd wordt voor de verwatering. Het belang in het bedrijf neemt dus af, maar de winst per aandeel blijft gelijk. Dit wil je als aandeelhouder niet hebben.

De huidige koers van MBH Corporation is dus een groot probleem, aangezien de buy and hold strategie hierdoor niet goed uitgevoerd kan worden. De koers moet dan ook snel omhoog.

Oorzaken koersval MBH Corporation

Eigenlijk is de koersval van MBH Corporation een mix van meerdere oorzaken. Allereerst is het bedrijf in 2019 wat ons betreft veel te duur naar de beurs gegaan. De koersdaling tijdens het eerst jaar was dan ook terecht. Begin 2020 herstelde de koers weer, maar dit draaide door de uitbraak van COVID-19 uit op een rampjaar voor MBH Corporation. Het verloop van de beurskoers van MBH Corporation is hieronder te zien.

Aangezien MBH Corporation investeert in het MKB en juist deze groep bedrijven hard getroffen werd, daalden de omzetten en winsten van de individuele bedrijven in sommige gevallen aanzienlijk. De beurskoers is vanaf maart vorig jaar opnieuw gaan dalen en is eigenlijk niet meer gestopt met dalen.

In december in 2020 rekenden we aan MBH Corporation en dachten we een mooie koop te hebben op 0,376 euro. Inmiddels kunnen we stellen dat we er veel te vroeg bij waren. In mei kochten we de aandelen nog eens bij op 0,289 en verlaagden hiermee onze gemiddelde aankoopprijs. Inmiddels is het een vervelend verhaal geworden en is het koersverlies fors opgelopen. Op het moment van schrijven zien we zelfs even 0,173 op de koersborden.

De huidige koers is wat ons betreft het resultaat van te weinig vraag en een overvloedig aanbod. MBH Corporation is een onbekend aandeel onder beleggers waar maar weinig van hebben gehoord. Het handelsvolume en de vraag naar deze aandelen is hierdoor erg laag. Het koersverloop helpt ook niet mee. Waar wij juist vaak inspringen op dalende koersen, doen de meeste beleggers juist het tegenovergestelde.

Veel overnames zijn volledig of grotendeels gedaan in aandelen. Deze aandelen zijn in het bezit gekomen van de zogenoemde Headmasters en andere voormalig eigenaren. Veel van deze lockup periodes zijn inmiddels verlopen. Kortom, de enorme aandelenpakketten zijn vrij op de markt verhandelbaar en het lijkt erop dat grote delen hiervan inmiddels verzilverd zijn en dat dit nog steeds gebeurd.

Eigenlijk fungeert de beurs voor deze Headmasters als een soort pinautomaat die steeds minder geld uitspuugt voor hetzelfde aantal aandelen. Een ondernemer is niet perse een goede belegger en we kunnen inmiddels vaststellen dat er in paniek gehandeld en verkocht wordt.

Hoe nu verder?

Inmiddels is de marktkapitalisatie van MBH Corporation gedaald naar ongeveer 12 miljoen. Een marktkapitalisatie van deze omvang is simpelweg beursonwaardig. De strategie van MBH Corporation die er op papier gelikt uitziet en ook zo kan werken, lijkt te falen in de huidige omstandigheden. Sterker nog, de strategie werkt door de grootschalige uitgifte van nieuwe aandelen juist tegen het bedrijf.

We kunnen stellen dat MBH pech heeft gehad met COVID-19 en waarschijnlijk had het er normaal gesproken heel anders uitgezien, maar dit is geen excuus aangezien alle bedrijven hier mee te maken hebben. We volgen het bedrijf en de CEO Callum Laing op voet en vinden het het stuit ons tegen de borst dat de CEO vooral mooi weer lijkt te spelen.

Waar eerder dit jaar bijvoorbeeld werd uitgegaan van een overname per maand, bleef het de afgelopen maanden erg stil. Recent werd weliswaar Vista Care ingelijfd, maar het tempo die eerder aan aandeelhouders was beloofd lijkt niet te kunnen worden nagekomen. Wij zijn van mening dat het business model van MBH momenteel faalt, en dat dit juist moet worden gecommuniceerd naar de aandeelhouders.

De fanatieke CEO Laing lijkt zich voor de volle 100% in te zetten voor MBH, maar geeft in interviews aan dat de stagnatie in overnames voornamelijk te wijten is aan interne (tijdelijke) problemen bij overnamekandidaten in de post-COVIDfase. Wij zien dit als drogreden en hebben het idee dat veel aandeelhouders hier in ieder geval deels doorheen prikken met een verder wegebbend vertrouwen als resultaat.

We denken dat het ondernemen van actie tegen de alsmaar dalende beurskoers in combinatie met een eerlijk verhaal het beter zal doen bij beleggers om het vertrouwen te herstellen. Voor ons en ook voor MBH telt nu eigenlijk maar een ding en dat is dat de beurskoers omhoog moet en het liefst heel snel. Goede cijfers eind deze maand kunnen mogelijk de trigger voor deze ommekeer zijn.

We wachten deze cijfers even af, maar hebben verder een aardige lijst met vragen en kritiekpunten opgesteld, die we aan IR en desnoods in de openbaarheid en rechtstreeks aan de CEO via social media zullen stellen.

Waardering MBH Corporation

Wanneer we kijken naar de marktkapitalisatie van slechts 12 miljoen, de waarde aan bedrijven en de vooruitzichten, dan kunnen we nog steeds niets anders stellen dan dat het aandeel spotgoedkoop is. Wanneer we bijvoorbeeld de boekwaarde per aandeel (0,85) als maatstaf nemen, dan zien we dat de koers hier aanzienlijk onder handelt.

Ondanks corona werd er vorig jaar 60 miljoen omzet geboekt en 1,2 miljoen winst gemaakt. Uit de halfjaarcijfers die op 30 september uitkomen, zal flink herstel moeten blijken. Mochten nieuwe lockdowns uitblijven dan zal MBH binnen afzienbare tijd de 100 miljoen grens aan omzet moeten doorbreken.

Meerdere meldingen van aankopen door de CEO op hogere koersen dan de huidige, sterken ons in het vermoeden dat dit herstel inderdaad heeft plaatsgevonden. Deze zijn hier en hier te vinden.

Dat er naast verkopers ook kopers actief zijn blijkt uit bovenstaande handelsvolumes van vorige week. In vergelijking met historische volumes gaan er sinds afgelopen week fors meer stukken door het boek.

Aankoop Alert 

Uitgaande van omzet-, winst- en koersherstel op de korte termijn verstevigen we onze positie in MBH Corporation opnieuw. Wel verhogen we het risico op de huidige investering naar hoog. Te lange laagblijvende koersen brengen het bedrijfsmodel van MBH Corporatio in gevaar. We hebben er echter vertrouwen in dat dit omkeerbaar is. Tegenover het verhoogde risico staat dat als het vliegwiel eenmaal gaat draaien de onderwaardering er snel uit zal gaan lopen. De cijfers van 30 september kunnen de trigger zijn. 

Onze kaspositie laat het toe om onze positie in MBH Corporation nogmaals meer dan te verdubbelen. Ons totaal komt hierdoor uit op 13189 aandelen.

Naam: MBH Corporation
Koers: 0,1795
Aantal: 6685 (6504)
Ticker: M8H/MBH
ISIN: GB00BF1GH114

Hieronder vind je de update die vandaag aan onze premium leden werd verstuurd. 

Update: Koers MBH door het dak na klinkende cijfers (30-9-2021)

Begin deze maand stuurden we een update uit over MBH Corporation. We legden het business model van het bedrijf uit en spraken onze zorgen uit over de lage beurskoers. Buiten kijf stond dat de beurskoers rap omhoog moest, maar we konden opnieuw niets anders concluderen dan dat er sprake was van een zware onderwaardering. Hierop verdubbelden we onze positie in aandeel voor de tweede keer in afwachting van de halfjaarcijfers.

Zoals wel vaker bij penny stocks kan het erg lang duren voordat een onderwaardering eruit loopt. Toch zakte het aandeel MBH Corporation ,weliswaar op laag volume, wel heel erg ver weg. Het aandeel groeide uit tot slechtst presterende aandeel in onze portefeuille. Toen we de aandelen eind 2020 op een koers van 0,369 voor het eerst aankochten hadden we eigenlijk wel gedacht dat we de grootste daling hadden gehad. Begin deze maand kochten we de aandelen maar liefst meer dan 50% lager aan ten opzichte van de eerste aankoopkoers.

Vandaag worden we als aandeelhouder beloond voor ons onderzoek en geduld. Begin deze maand schreven we dat na een coronarampjaar flink herstel zou moeten blijken uit de cijfers. MBH Corporation stelde alles behalve teleur. Hieronder zie je een overzicht van de cijfers en deze nemen kort door.

cijfers-mbh

Omzet MBH stijgt met 81%, de EBITDA met 271%

De omzet van MBH steeg met 81% naar 49,6 miljoen pond ten opzichte van 27,4 miljoen in eerste half jaar van 2020. De cijfers worden gepresenteerd in ponden, maar dit komt neer op 57,6 miljoen omzet in euro’s. De CEO Callum Laing gaf hierbij nog wel een belangrijke mededeling. 60% van deze omzet werd namelijk gegenereerd in het 2e kwartaal.

De EBITDA van MBH steeg explosief met maar liefst 271%. Ook hierbij werd een opmerking geplaatst, maar liefst 90% van de EBITDA werd behaald in het 2e kwartaal. Dit is belangrijke informatie, omdat we op deze manier een betere inschatting kunnen maken van de cijfers voor het 2e half jaar. De winst per aandeel kwam voor het eerst half jaar uit op omgerekend 3 eurocent.

Verwachtingen 

Mocht COVID langzaam verdwijnen dan kunnen we hieruit afleiden dat de cijfers voor het 2e halfjaar waarschijnlijk nog beter zullen zijn. Het derde kwartaal zit er inmiddels alweer op. Hoewel we de cijfers nog niet kennen, weten we alvast dat COVID-maatregelen over het algemeen versoepelt zijn waardoor de omzet en winstgevendheid van MBH waarschijnlijk niet verder onder druk is komen te staan.

We verwachten dan ook dat de omzet het 2e half jaar de grens van 100 miljoen euro met gemak zal overschrijden en de winstgevendheid verder zal groeien. Wanneer we een aannemen dat het 2e kwartaal qua omzet en EBITDA kan worden geëvenaard en geen rekening houden met groei en/of mogelijke nieuwe lockdowns, komen we al gauw uit op een winst per aandeel van ongeveer 0,05 euro voor het 2e half jaar.

Waardering en koersdoel

Met de berekende winst per aandeel, kunnen we opnieuw een koersdoel aan het aandeel hangen. Wanneer we het aandeel waarderen tegen 10x de winst dan komen we allereerst uit op een koersdoel van 0,50 euro. Dit koersdoel dient als conservatief te worden gezien, omdat vergelijkbare bedrijven in de sector tegen ruim hogere waarderingen noteren. Toename beurskoers, marktkapitalisatie en handelsvolume bieden ruimte voor een significante opwaardering van het koersdoel.

Beoordeling aandeel MBH 

De koers van MBH heeft zowel gister als vandaag een mooie sprong gemaakt en de klinkende cijfers zijn een grote stap in de juiste richting. De totale positie in onze portefeuille noteert inmiddels weer ruim in het groen. Toch zijn we van mening dat er nog steeds sprake is van een forse onderwaardering van het aandeel. De lage beurskoers vormt nog steeds een risico voor het aglomeratiemodel van MBH Corporation, waardoor we deze ongewijzigd op hoog houden. Ook het lage handelsvolume in het aandeel is een risico. De beoordeling blijft gehandhaafd op zeer koopwaardig.

Klik hier om met een tijdelijke korting lid te worden van Pennywatch Premium 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat vond je van dit artikel?

   
0 / 5

Your page rank:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen:

Ontvang gratis analyses van penny stocks!

Ontvang direct en vervolgens iedere maand een gratis analyse van een penny stock met een koerspotentieel van 100% of meer! 

Ontvang gratis analyses van penny stocks!

Ontvang direct en vervolgens iedere maand een gratis analyse van een penny stock met een koerspotentieel van 100% of meer!