winst- en verliesrekening

Eenvoudige uitleg van de winst- en verliesrekening (income statement)

Wanneer we als belegger een aandeel fundamenteel analyseren, dienen we het income statement of in het Nederlands winst- en verliesrekening te bestuderen. Dit overzicht is belangrijk bij het waarderen van een aandeel. We gebruiken in dit artikel de Engelse terminologie, omdat de meeste beursgenoteerde bedrijven in deze taal publiceren.

Op het income statement kun je zien hoeveel een bedrijf heeft verdiend over een bepaalde periode. Bovendien vind je hierop terug welke kosten hiervoor gemaakt dienden te worden. Aan de hand van dit overzicht kun je in één oogopslag zien of het bedrijf winst- of verliesgevend opereert. Het is daarom essentieel in een fundamentele analyse van een aandeel. We gebruiken in dit artikel de Engelse terminologie, omdat de meeste beursgenoteerde bedrijven in deze taal publiceren.

Op het income statement vind je van boven naar beneden de volgende posten terug:

1. Total Sales/ Revenue

Onder de post Total Sales zie je voor hoeveel geld een bedrijf verkocht en dus omgezet heeft. Een bedrijf kan verschillende producten of diensten aanbieden. Onder deze post vind je de optelsom hiervan.

2. Cost of Sales / Revenue

Onder de post Cost of Sales of Cost of Revenue vind je welke kosten zijn gemaakt om tot de verkopen komen. Dit kunnen inkoopkosten zijn, maar tevens kosten voor de productie om tot de levering van het product of dienst te komen.

3. Gross Profit

Onder deze post vind je het bedrag dat overblijft van de verkopen, nadat de kosten die daarvoor gemaakt moesten worden ervan zijn afgetrokken. Stel een bedrijf heeft voor 20 miljoen aan sales gemaakt en de Cost of Sales hiervoor waren 10 miljoen. In dit geval is het verschil hiertussen de Gross Profit. In dit geval een totaal van 10 miljoen.

Deze posten samen geven ons goede informatie. Hoe lager de Cost of Sales zich verhouden ten opzichte van de sales, hoe beter. Een verbetering in deze marge ten opzichte van vorige resultaten is vaak een positief teken. De verhouding van de Gross Profit ten opzichte van de sales noemen we de Gross Profit Margin.

4. Operating Expenses

Onder de post Operating Expenses vind je overige bedrijfskosten die gemaakt zijn bovenop de Cost of Sales. Deze kunnen bestaan uit onderzoeks- en ontwikkelingskosten om nieuwe producten op de markt te brengen, administratiekosten, salarissen en algemene kosten zoals energie- en huurkosten.

5. Total Expenses

Onder de post Total Expenses vind je de som van alle kosten die het bedrijf gemaakt heeft. Dit zijn dus de Cost of Sales en Operating Expenses bij elkaar opgeteld. Wanneer je dit bedrag aftrekt van het totaal aan sales, dan heb je je winst voor belastingen berekend, ofwel de EBITDA.

6. EBITDA 

Onder de post EBITDA vind je de winst die overblijft nadat alle kosten (exclusief rente- en afschrijvingskosten) van de omzet zijn afgetrokken.

7. Depreciation

Onder de post Depreciation vinden we eventuele afschrijvingskosten. Belangrijk om te weten is dat afschrijvingen kosten zijn, maar geen uitgaven.

8. Earnings before Interest and Taxes (EBIT)

Onder de post EBIT vinden we de winst verminderd met afschrijvingen.

9. Interest  

Onder de post interest vinden de rente die is betaald op de totale schulden die het bedrijf heeft.

10. Taxes

Onder de post Taxes, vallen alle belastingen die het bedrijf dient af te dragen.

11. Net Profit / Income (after taxes)

Onder de post Net Profit (after taxes) vind je daadwerkelijke winst die overblijft nadat alle kosten ervan zijn afgetrokken.

Tip: De winst- en verliesrekeningen en overige financiële overzichten van beursgenoteerde bedrijven zijn vaak gratis te vinden op handige websites zoals Yahoo Finance.

Profiteer van de volgende acties: 

Ontvang €200,- transactietegoed

Profiteer van lage tarieven en ontvang tot 2,8% rente op je  niet belegde geld

Ontvang tot €110,- transactietegoed

Open net als 2,5 miljoen andere beleggers een gratis rekening

Handel tot 10.000 euro gratis

Koop, verkoop en bewaar 200+ crypto valuta bij Nederlands grootste exchange

Meer voor jou als belegger..

Long- en shorttips van aandelen en meer 

Laat je inspireren, of handel mee met posities in die echt worden ingenomen. 

Leer winstgevend handelen

Via deze masterclass leer je winstgevend handelen op de beurs in je eigen tijd! 

Aandelen-waarderen.nl

Beleg als een Expert: Ontdek met Onze Software de Volgende Apple of Tesla!


Disclaimer: Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Gerelateerde artikelen:

Gratis rapport: Dit aandeel kan meer dan 100% stijgen

Ontvang direct een gratis premium rapport van een zeer kansrijk aandeel uit onze modelportefeuille.