Overname in aandelen

Overname in aandelen: Hoe dien je te handelen als belegger?

Beursgenoteerde bedrijven doen regelmatig overnames. Als aandeelhouder is het zaak hier kritisch naar te kijken. Overnames lopen namelijk niet altijd goed af. Een overname kan in cash gebeuren, door het uitgeven van nieuwe aandelen, of er kan sprake zijn van een mix van beide. In het volgende artikel leggen we een manier uit, hoe je er als belegger achter kunt komen of de overname daadwerkelijk waarde toevoegd.

Wanneer voegt een overname in aandelen waarde toe voor de aandeelhouder?

Een overname in aandelen voegt waarde toe, wanneer er sprake is van synergievoordelen. Kortom, de som der delen moet meer opleveren dan de afzonderlijke delen. Er zijn talloze voorbeelden van synergievoordelen te bedenken. Hieronder hebben we 4 belangrijke voor je opgesomd.

1. Schaalvoordelen

Wanneer bedrijven in dezelfde markt opereren en de bedrijfsvoering overeenkomt, kan dit schaalvoordelen opleveren. Schaalvoordelen zijn over het algemeen kostenbesparingen die behaald kunnen worden, omdat de afzetvolumes van het product of dienst door samenvoeging omhoog gaan. De productiekosten per eenheid kunnen hierdoor bijvoorbeeld verlaagd worden. Dit kan door lagere inkoopprijzen, besparing op personeel of het efficiënter gebruik van productiemiddelen.

2. Distributievoordelen

Het tijdig kunnen leveren van producten en diensten is vandaag de dag belangrijker dan ooit. Leveringen kunnen per transport of digitaal gedaan worden. Een overname kan er voor zorgen dat distributiecentra op geografisch strategisch gelegen plekken worden overgenomen, waardoor er sneller of efficiënter geleverd kan worden. Ook kan er een online platform worden overgenomen met een groot bereik, waardoor de afzet fors verhoogd kan worden.

3. Versteviging marktaandeel

Wanneer er een concurrent in dezelfde markt wordt overgenomen, wordt het marktaandeel verstevigd. De strijd aangaan met concurrenten kost geld en dit kan op deze manier worden bespaard. Wanneer het bedrijf een dominante positie in de markt heeft, kunnen prijzen gemakkelijker worden verhoogd zonder dat er veel klanten worden verloren. Dit wordt “pricing power” genoemd en zorgt voor hogere marges en dus winst.

4. Kennis

Bedrijven die al lang in een markt actief zijn, bouwen door de jaren heen enorm veel specialistische kennis op. Door een bedrijf in dezelfde markt over te nemen kan deze kennis worden gedeeld en ingezet om bijvoorbeeld nieuwe innovatieve producten te ontwikkelen en zo de concurrentie een stap voor te blijven.

Hoe bereken je de toegevoegde waarde van een overname in aandelen?

De toegevoegde waarde van een overname in aandelen kan op verschillende manieren worden berekend. Als aandeelhouder wil je immers niet dat er teveel wordt betaald voor de overname. In de praktijk komt dit namelijk regelmatig voor.

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat een overname in aandelen een verwateringseffect met zich mee brengt. Stel je bent zittend aandeelhouder en er wordt een overname gedaan waarbij 5% nieuwe aandelen worden uitgegeven, dan wordt je belang en deel van de taart dus kleiner. Bij iedere volgende overname treedt opnieuw dit effect op.

In eerste instantie zal je als aandeelhouder denken dat dit vervelend is, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Bij de overnames kan er namelijk handig gebruik worden gemaakt van de multiple. In onderstaand voorbeeld leggen we een manier uit, hoe je als aandeelhouder kunt achterhalen of er onmiddellijke waarde wordt toegevoegd aan het bedrijf:

Rekenvoorbeeld:

Er staan 100 miljoen aandelen van het aandeel Atari Group uit en de koers noteert op 1 euro. De winst is 10 miljoen. We kunnen dan stellen dat er 0,10 euro per aandeel wordt verdiend (1 miljoen winst/ 100 miljoen aandelen).

Aan de hand van deze gegevens kunnen we de koers-winstverhouding berekenen. Dit doen we op de volgende manier: Koers / winst per aandeel. Invullen geeft 1/0,1. De uitkomst is in dit geval een koers-winstverhouding van 10.

Rekenvoorbeeld overname tegen 10x de winst

Stel Atari neemt een bedrijf over die 1 miljoen extra winst toevoegt aan de groep. Tegen een koers-winstverhouding van 10 zouden er in dit geval, 10 miljoen aandelen extra uitgegeven te worden om de gewenste overname te doen. Er wordt in dit geval 10x de winst betaald. Behalve dat de groep iets aan slagkracht wint, schiet de aandeelhouder hier niets mee op.

Er dient namelijk 11 miljoen winst over 110 miljoen aandelen verdeelt te worden, waardoor de winst per aandeel nog steeds 0,10 euro is.

Rekenvoorbeeld overname tegen 5x de winst

Wanneer een bedrijf tegen een hoge koers-winstverhouding noteert, kan deze multiple in het voordeel gebruikt worden. We halen hetzelfde voorbeeld aan, maar dan tegen 5x de winst.

Stel Atari Group neemt een bedrijf over die 1 miljoen extra winst toevoegt aan de groep. Tegen een koerswinst-verhouding van 5 zouden er in dit geval maar de helft, namelijk 5 miljoen aandelen extra uitgegeven dienen te worden.

Er dient vervolgens 11 miljoen winst over 105 miljoen aandelen verdeeld te worden. De winst per aandeel komt nu hoger uit, namelijk op grofweg 0,105 euro.

Wat is het effect van een overname in aandelen op de beurskoers?

In het laatste voorbeeld is het effect op de beurskoers waarschijnlijk positief en zou het moeten leiden tot een hogere beurskoers. Dit kunnen we aantonen op de volgende manier:

Indien een koers-winstverhouding van 10 een eerlijk waardering betreft, dan kunnen we de gerechtvaardigde beurskoers berekenen door de winst per aandeel (0,105 euro) te vermenigvuldigen met 10. De uitkomst is een beurskoers van 1,05 euro, kortom de overname zou theoretisch moeten leiden tot een koersstijging van 5%. Noteert de beurskoers hieronder? Dan zou je dit als belegger kunnen zien als korting.

Wat is de toegevoegde waarde voor mij als aandeelhouder?

Een bedrijf kan door bovenstaand overnametrucje herhaaldelijk uit te voeren razendsnel groeien. Door continu bedrijven met een lagere multiple over te nemen groeit weliswaar het aantal uitstaande aandelen, maar neemt de winst per aandeel sneller toe. Op de lange termijn wordt de koers van een aandeel namelijk altijd gedreven en gerechtvaardigd door de winst per aandeel.

In bovenstaand voorbeeld wordt eigenlijk de onmiddellijk toegevoegde waarde aan het bedrijf berekend. Het inschatten van de toegevoegde waarde op een langere termijn is al een stuk lastiger. Overnames moeten bijvoorbeeld goed geïntegreerd worden binnen een bedrijf en het berekenen van het effect van synergievoordelen is een complexe aangelegenheid.

Top 3 brokers

Eenvoudig beleggen in aandelen, obligaties en ETF’s vanaf 1 euro! 

Beleg en ontvang tijdelijk tot €200,- transactietegoed bij Saxo. 

Profiteer van 0% commissie en beleg in fractionele aandelen en crypto. 

Top 3 investeringsmogelijkheden 

Vergelijk en spaar met vaste hoge rentes tot 4,45% per jaar! 

Investeer in consumentenleningen met een ROI tot 13% per jaar! 

Ontvang 10 euro en bouw aan je eigen vastgoedportefeuille!


Disclaimer: Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Gerelateerde artikelen:

Gratis rapport: Dit aandeel kan meer dan 100% stijgen

Ontvang direct een gratis premium rapport van een zeer kansrijk aandeel uit onze modelportefeuille.