UItleg economische kalender

15 belangrijke cijfers van de economische kalender uitgelegd

De economische kalender is vandaag de dag belangrijker dan ooit. Op deze kalender staan publicatiedata van belangrijke cijfers en nieuwsfeiten. Deze cijfers hebben vervolgens weer invloed op de beurzen. We leggen in dit artikel 15 belangrijke cijfers van de economische kalender uit.

1. Inkoopmanagersindex (PMI)

De Purchasing Manager Index meet de economische gezondheid van de productiesector. De gegevens worden verzameld via een enquête onder 400 inkoopmanagers in de productiesector en zijn gebaseerd op vijf verschillende niveaus: productie, nieuwe bestellingen, inkopen, levering van leveranciers en werkgelegenheidsniveaus

2. BBP  (Bruto binnenlands product)

Het BBP (in het Engels: GDP dat staat voor Gross Domestic Product) is de totale waarde van goederen en diensten die door een economie worden geproduceerd. Om het BBP te berekenen, tel je de overheidsuitgaven op bij de totale consumptie, plus investeringen en het verschil tussen export en import.

Het BBP is een naar achteren gerichte maatstaf voor economische groei omdat het gewoonlijk 4 weken na het einde van een kwartaal wordt vrijgegeven.

3. Consumentenprijsindex (CPI)

De consumentenprijsindex is een inflatie-index die prijswijzigingen weerspiegelt die rechtstreeks van invloed zijn op de consument. De index wordt berekend door de verandering in gewogen maandprijzen van goederen en diensten en die verandering over een voorgaande periode te vergelijken. Items waarop wordt gefocust, zijn onder meer huizenprijzen, huur, energie en voedsel.

De CPI is de meest gebruikte maatstaf om inflatie te vervangen.

4. Werkloosheidscijfer

De unemployment rate is een ratio die wordt berekend door het aantal werklozen te delen door het totale aantal mensen op de arbeidsmarkt. Dit aantal wordt iets anders berekend, afhankelijk van het land dat u beoordeelt.

5. Rentebesluit

In het rentebesluit wordt in het algemeen verwezen naar veranderingen in de staatsrentetarieven die plaatsvinden op regelmatig geplande monetaire-beleidsvergaderingen van een centrale bank. Elke centrale bank stelt een rentebeleid vast door een depositotarief of rentetarief vast te stellen voor commerciële banken in dat land.

6. Producentenprijsindex (PPI)

De producentenprijsindex (PPI) is een maatstaf voor inflatie op groothandelsniveau. De PPI wordt berekend door ongeveer 10.0000 verschillende prijzen te evalueren die elke maand naar het Bureau of Labor Statistics komen. De index overtreft bijna alle industriële goederen en diensten in de Verenigde Staten, inclusief mijnbouw.

De PPI richt zich ook op grondstoffen gebaseerde prijzen, zoals ruwe olie en op een op grondstoffen gebaseerde uiteindelijke vraag.

7. Consumentvertrouwen (CCI)

De Consumer Confidence Index (CCI) is een indicator die bepaalt of consumenten positieve of negatieve sentimentniveaus ervaren. De index wordt gedefinieerd als de mate van optimisme of pessimisme over de toestand van de economie. Dit wordt berekend door het niveau van uitgaven of besparingen te evalueren.

8. Supply Management Institute (ISM)

Het Institute for Supply Management (ISM), een vooraanstaande supply management-instelling van het Amerikaanse ISM, publiceert maandelijks ISM-rapporten over het bedrijf. Deze publicatie brengt beide onderzoeken naar voren: productie en niet-productie. Het ISM-indexrapport is opgesteld om de werkgelegenheid, bedrijfsactiviteit, productievoorraden, nieuwe bestellingen en leveringsstatus van leveranciers weer te geven.

In de maandelijkse release worden de gegevens gebruikt als een populaire economische indicator en voorspeller.

9. Bruto nationaal product (BNP)

Het bruto nationaal product of Gross National Product (GNP) is een maatstaf voor groei die zich richt op het voorspellen van de waarde van alle eindproducten en diensten die door de economie worden geproduceerd gedurende een specifieke periode dat de binnenlandse producten in eigen land worden geproduceerd door de inwoners van het land. De index wordt meestal vergeleken met het BBP.

Het BNP wordt berekend door de som van de uitgaven voor persoonlijke consumptie, particuliere binnenlandse investeringen, overheidsuitgaven, netto-uitvoer en alle inkomsten minus de inkomsten die de buitenlandse ingezetenen binnen de binnenlandse economie verdienen.

10.Niet-agrarische loonlijsten

Het Non-Farm Payroll Report is een Amerikaans persbericht over de werkgelegenheid, dat de nettowinst meet van werknemers gemeten tijdens een bedrijfsenquête. Het rapport bevat geen landarbeiders, particuliere huishoudsters of werknemers zonder winstoogmerk. Het rapport is vrijgegeven door het ministerie van Arbeid en wijkt af van het huishoudonderzoeksrapport.

Het rapport wordt elke eerste vrijdag van de maand gepubliceerd en wordt beschouwd als een belangrijk economische gegevensbericht.

11. Detailhandelsverkopen

Het Retail Sales Report is een uitgebreid rapport over de detailhandelsvraag, uitgegeven door het Ministerie van Handel. Detailhandelsverkopen zijn een gecombineerde maatstaf voor detailhandelsverkopen en worden berekend aan de hand van steekproeven in gegevens over landen. Het rapport meet de consumentenvraag.

De consumentenbestedingen vertegenwoordigen ongeveer 65% van het BBP in de Verenigde Staten, waardoor de detailhandelsverkopen een belangrijke economische graadmeter zijn.

12. Huidige handelsbalans

The current trade balance beschrijft het saldo van een land en beschrijft de investeringen en besparingen die door een land worden geproduceerd. De huidige handelsbalans wordt bepaald door de som van het netto inkomen en de export minus de invoer van goederen en diensten.

Het huidige tekort of overschot op de handelsbalans helpt de waarde van de uitvoer ten opzichte van de invoer te beschrijven.

13. Voorraden ruwe olie

Ruwe olievoorraden worden wekelijks gerapporteerd door het Amerikaanse ministerie van Energie, waarbij de markt voor ruwe olie doorgaans volatiliteit ervaart kort nadat het MER-rapport werd gepubliceerd.

14. Industriële productie-index

De door de Fed vrijgegeven industriële productie-index wordt gebruikt als maandelijks rapport over productiegegevens. Industriële productie verwijst naar de ruwe hoeveelheden goederen die worden geproduceerd door industriële bedrijven zoals fabrieken, mijnen en elektriciteitsbedrijven in de Verenigde Staten. Het geeft de algemene economische activiteit en het BBP aan.

De maandelijkse publicatie vat de gegevens samen met procentuele veranderingen op maand- en jaar-tot-jaarniveau.

15. Werkloosheid uitkeringsaanvragen 

De Initial Jobless Claims betreft het cijfer van Amerikanen die voor de eerste keer een werkloosheidsuitkering aanvragen. Hoe hoger dit getal, hoe meer mensen zijn ontslagen. Dit duidt op economische teruggang.

Profiteer van de volgende acties: 

Ontvang €200,- transactietegoed

Profiteer van lage tarieven en ontvang tot 2,8% rente op je  niet belegde geld

Ontvang tot €110,- transactietegoed

Open net als 2,5 miljoen andere beleggers een gratis rekening

Handel tot 10.000 euro gratis

Koop, verkoop en bewaar 200+ crypto valuta bij Nederlands grootste exchange

Meer voor jou als belegger..

Long- en shorttips van aandelen en meer 

Laat je inspireren, of handel mee met posities in die echt worden ingenomen. 

Leer winstgevend handelen

Via deze masterclass leer je winstgevend handelen op de beurs in je eigen tijd! 

Aandelen-waarderen.nl

Beleg als een Expert: Ontdek met Onze Software de Volgende Apple of Tesla!


Disclaimer: Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Gerelateerde artikelen:

Gratis rapport: Dit aandeel kan meer dan 100% stijgen

Ontvang direct een gratis premium rapport van een zeer kansrijk aandeel uit onze modelportefeuille.