verwatering aandelen

Wat betekent verwatering van aandelen? En hoe komt dit?

Als bezitter van aandelen in een bedrijf, heb je meestal liever niet dat er verwatering (dilution) van aandelen optreedt. Verwatering van aandelen betekent namelijk dat het aantal uitstaande aandelen stijgt, waardoor je percentueel aandelenbelang in het bedrijf daalt. 

Als belegger is verwatering van aandelen vaak helaas onvermijdelijk. Alles dat ertoe leidt dat het aantal uitstaande aandelen wordt verhoogd, wordt verwatering genoemd. Dit kan gebeuren op verschillende manieren. Om dit duidelijker te maken gaan we in op de opbouw van het aandelenkapitaal van een beursgenoteerd bedrijf.

Het aandelenkapitaal is te verdelen in 3 delen:

1. Uitstaande aandelen (Outstanding shares)

Dit is het aantal uitstaande aandelen dat gepubliceerd is via je broker of is te vinden via bijvoorbeeld Yahoo Finance. Dit zijn de gewone aandelen die uitgegeven en verhandelbaar zijn op de beurs.

2. Uitstaande opties (Outstanding options)

Opties op aandelen worden vaak gegeven aan personeel of anderen die betrekking hebben tot het bedrijf. Elke optie heeft een uitoefenprijs en een expiratiedatum. Een bezitter van een optie dient voor de expiratiedatum zijn optie uit te oefenen. Dit wordt de uitoefeningsdatum genoemd. Met de optie heeft de bezitter het recht deze uit te oefenen tegen de vooraf afgesproken uitoefenprijs.

De bezitter zal in een normale situatie de optie dus uitoefenen wanneer de koers van het aandeel hoger ligt dan de uitoefenprijs. De aandeelhouder koopt het aandeel in dit geval dus voor een lagere prijs. Het verschil hiertussen is de winst voor de bezitter. Op het moment van uitoefening vervalt het optierecht en wordt het aantal uitstaande aandelen verhoogd.

De waarde van een optie zit hem erin dat je in een normale situatie in staat bent aandelen te kopen tegen de dan geldende beurskoers. Dit leidt tot een directe winst op het moment van uitvoering. De bezitter kan deze houden, maar ook direct verkopen. Dit laatste kan tot koersdruk leiden.

3. Uitstaande warrants (Outstanding warrants)

Warrants zijn opties die investeerders hebben om gewone aandelen op een specifieke prijs in een bepaald tijdsbestek te kopen. Meestal worden deze warrants gegeven aan private investeerders in het bedrijf. Eigenlijk is dit een middel om de financierder te verleiden om tot investering over te gaan.

Als het goed is gaat de investeerder enkel tot investering over als deze verwacht dat deze meer waard wordt. Door het hefboomeffect kan de beurskoers na de investering flink in waarde toenemen. In dit geval neemt ook de waarde van de warrant toe. De investeerder kan de warrant verkopen, of het onderliggende aandeel kopen voor de vooraf afgesproken warrant prijs.

In dit laatste geval vervalt de warrant en wordt deze omgezet in een aandeel. Hierdoor neemt opnieuw het aantal uitstaande aandelen toe, waardoor verwatering optreedt.

Verwatering door een aandelenemissie

Een meer directe manier dat tot verwatering leidt is een aandelenemissie. In dit geval worden er aandelen uitgegeven die door zittende aandeelhouders gekocht kunnen worden. Hierdoor wordt er vermogen aangetrokken, waardoor er nieuwe investeringen gedaan kunnen worden. Uiteraard neemt het aandelenkapitaal hierdoor wel toe. Dit leidt zonder tussenstation tot een vermeerdering van het aantal uitstaande aandelen. Een aandelenuitgifte leidt op korte termijn vaak tot koersdruk.

Verwatering van biotechnologie aandelen en penny stocks  

Als belegger zul je vrij snel merken dat verwatering van aandelen vaak niet te vermijden is. Hoewel je als aandeelhouder het liefst zo weinig mogelijk verwatering wil zien, helpen bovenstaande constructies het bedrijf vaak wel verder. Opties op aandelen in een bedrijf zijn vaak een extra motivatie voor het personeel en het uitgeven van warrants kan het bedrijf helpen om investeerders aan te trekken dat vervolgens kan leiden tot verdere groei.

De klinische onderzoeksprogramma’s van biotechnologie bedrijven zijn vaak erg duur, terwijl het bedrijf nog geen omzet genereert. Verwatering van aandelen komt in deze sector dan ook bovengemiddeld vaak voor. Ook veel bedrijven die als penny stock noteren hebben door de marktomvang vaak meer moeite om bijvoorbeeld een banklening af te sluiten. In dit geval wordt er vaak overgegaan op bovengenoemde constructies die op zijn beurt weer leiden tot verwatering van aandelen.

Wat vond je van dit artikel?

   
0 / 5

Your page rank:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen:

Andere artikelen in deze categorie:

Ontvang gratis analyses van penny stocks!

Ontvang direct en vervolgens iedere maand een gratis analyse van een penny stock met een koerspotentieel van 100% of meer! 

Ontvang gratis analyses van penny stocks!

Ontvang direct en vervolgens iedere maand een gratis analyse van een penny stock met een koerspotentieel van 100% of meer!