Winst- en verliesrekening

Wat is de winst- en verliesrekening?

De winst- en verliesrekening van een bedrijf is een overzicht van de opbrengsten en kosten. De winst- en verliesrekening wordt weergegeven in verschillende posten. Hieronder worden een aantal posten van deze winst- en verliesrekening uitgelegd.

Omzet:  
De totale opbrengst van verkopen van het product of dienst van de onderneming

Kostprijs omzet: Dit is het totaal aan kosten van het product om tot een uiteindelijke verkoop te komen.

EBITDA: Deze letters staan voor Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Dit getal geeft het verschil weer tussen de totale omzet en de totale kosten van een onderneming. De vertaling voor de letters zijn in het Nederlands: Inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen op materiële activa en afschrijvingen op immatieriële activa.

Afschrijvingen
Onder afschrijvingen vallen waardeverminderingen van activa. Boekhoudkundig worden de kosten van activa gespreid over meerdere jaren. De kosten voor aanschaf van bijvoorbeeld een dure machine worden daardoor niet ineens genomen. Het kan echter zijn dat de machine al wel volledig betaald is, terwijl de kosten nog doorlopen. Afschrijvingen zijn daarom een voorbeeld van kosten die niet leiden tot een uitgave.

Nettowinst
Dit is het bedrag wat overblijft onder de streep na aftrek van alle kosten en belastingen. Met de nettowinst kunnen nieuwe investeringen worden gedaan, het kan gereserveerd of er kunnen uitkeringen aan de aandeelhouder worden gedaan in de vorm van dividend.

Wat vond je van dit artikel?

   
0 / 5

Your page rank:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen:

Andere artikelen in deze categorie:

Op zoek naar de volgende Tesla of Apple?

Ontvang iedere week een overzicht van kansrijke small cap aandelen