Waterstof aandeel

Friedrich Vorwerk: Leverancier van kritische infrastructuur voor waterstof en elektriciteit

Friedrich Vorwerk Group SE (FVG) is een toonaangevende, volledig geïntegreerde leverancier van oplossingen voor kritische energietransformatie en transportinfrastructuur op het land in Duitsland en Europa. De groep is actief in de “midstream”-sector van de markt en ontwerpt, produceert, installeert, exploiteert en onderhoudt kritische onshore energie-infrastructuur in de gehele waardeketen. Energiebronnen zoals ruw aardgas, windenergie en zonne-energie worden omgezet in bruikbaar aardgas, elektriciteit en schone waterstof.

Deze worden vervolgens getransporteerd van de klanten van FVG, voornamelijk transmissiesysteembeheerders (TSO’s), distributiesysteembeheerders (DSO’s), energie- en industriële bedrijven, naar hun eindgebruikers. FVG levert zijn diensten aan zijn klanten zowel op basis van grote sleutelklare projecten als one-stop-shop als in verband met maatwerkprojecten voor speciale oplossingen. De groep levert ook klantendiensten voor het onderhoud, de exploitatie en de reparatie van de kritieke onshore energie-infrastructuur van haar klanten. Het bedrijf speelt zo een cruciale rol bij het veiligstellen van de energievoorziening en het mogelijk maken van de schone energietransitie in Duitsland.

Goede timing IPO

Friedrich Vorwerk ging in maart 2021 naar de beurs, toen het beleggerssentiment en de IPO-activiteit op een historisch hoogtepunt waren. De uitgifteprijs bedroeg EUR 45 per aandeel, wat een multiple van ongeveer 2,5 EV/omzet impliceerde, wat zelfs in deze zeer optimistische tijden ambitieus leek voor een projectbedrijf. Toegegeven, Friedrich Vorwerk is actief in een trendindustrie met een aanzienlijk structureel groeipotentieel, maar anderzijds beschikt de onderneming over weinig eigen technologie en is zij blootgesteld aan de typische risico’s van elke projectactiviteit.

Sindsdien heeft de verkoop zelfs de verwachtingen voor 2022 overtroffen, aangezien de recente politieke situatie de behoefte aan energie-infrastructuurprojecten opnieuw heeft onderstreept. Wat het resultaat betreft, is het bedrijf echter ver achtergebleven bij de marktverwachtingen, zoals blijkt uit de onlangs gepubliceerde cijfers voor het vierde kwartaal van 22, waar de EBIT-marge zelfs is gedaald tot 2,6%. Dit was vooral te wijten aan de aanzienlijke stijging van de materiaalkosten, de voortdurende herstructurering van de Puhlmann-groep en capaciteitsbeperkingen op personeelsgebied, die moesten worden gecompenseerd door dure onderaannemers. Bovendien heeft de onderneming duidelijk gemaakt dat ook 2023 een uitdaging zal zijn.

Zwakke EBITDA-marge in Q1 zoals verwacht

De lagere winstgevendheid van de FRIEDRICH VORWERK Groep (FVG) is te wijten aan tijdelijke prijsstijgingen voor energie, materialen en externe diensten, alsook aan een relatief groot aandeel van projectopvolging met een lage winstgevendheid, die vooral verband houdt met de kritieke energie-infrastructuurprojecten die tot het einde van FY22 onder strikte tijdsdruk in opdracht werden gegeven. Als bijgevolg daalde de EBITDA-marge van 15,5% in het eerste kwartaal van FY22 tot 7,6% in het eerste kwartaal van FY23 bij een omzetstijging van 25,2%. De belangrijkste reden is de stijging van de materiaalkosten (+72,7% j.o.j.). Daarom hebben wij onze EBITDA-marge voor Q1 FY23 verlaagd van 14,4% naar 12,7%, wat iets onder FVG’s guidance van 13% ligt door de tegenvallende resultaten van Q1.

Sterke orderontvangst in Q1

FVG kon in Q1 haar uitstekende marktpositie aantonen door het binnenhalen van een raamcontract met TenneT voor de uitvoering van HDD-boringen voor offshore verbindingslijnen, naast het contract voor de realisatie van de ondergrondse landkabelverbinding in het offshore netaansluitingsproject BorWin6. Hierdoor steeg de orderontvangst in het eerste kwartaal van FY23 met 67,4% j.o.j. tot 206,8 miljoen euro, terwijl de orderportefeuille met 18,8% j.o.j. toenam tot 448,8 miljoen euro. Beide cijfers zijn historisch hoog.

Guidance voor 2023 bevestigd

FVG verwacht dat de seizoensgebonden sterkere zomermaanden een lichte stijging van de omzet en een aanzienlijke stijging van de winstgevendheid zullen brengen, zodat de omzet naar verwachting boven de EUR 300m zal blijven (eAR: EUR 300m) en een EBITDA-marge op hetzelfde niveau als vorig jaar (13%). Het bedrijf verwacht dat de adj. EBIT-marge in FY23 onder het niveau van FY22 van 9,2% zal liggen door hogere afschrijvingen als gevolg van investeringsactiviteiten.

Koersdoel en aanbeveling

De huidige waardering weerspiegelt niet het feit dat FVG een van de grootste Duitse aanbieders van energie-infrastructuur is met een sterke focus op de energiebronnen van de toekomst en recordorders/backlog. Daarom zien wij de huidige niveaus als een goede koopkans met een verlaagd koersdoel van EUR 24,00 op basis van onze DCF-waardering in afwachting van margeverbetering en omzetgroei op lange termijn.

Grafiek Friedrich Vorwerk Group SE

Aandeleninformatie

Bedrijf: Friedrich Vorwerk Group SE
Beurs: Xetra
Ticker: VH2
ISIN: DE000A255F11 

Over de auteur

Deze analyse wordt je aangeboden door AlsterResearch. AlsterResearch is een Duits bedrijf en doet professioneel aandelenonderzoek naar (vooral) Duitse aandelen conform MIFID II richtlijnen. Je kunt je inschrijven op de ResearchHub door hier te klikken. 

Wat vond je van dit artikel?

   
0 / 5

Your page rank:

Deel dit artikel

Op zoek naar de volgende Tesla of Apple?

Ontvang iedere week een overzicht van kansrijke small cap aandelen