Accsys Technologies

Alert: Versteviging positie (overnamekandidaat) Accsys, maar voorzichtigheid geboden

Accsys Technologies (AXS) is een snelgroeiend bedrijf in de houtindustrie. Het bedrijf richt zich op het bewerken van hout en houtsnippers. Na een chemisch proces dat acetyleren wordt genoemd, krijgt het product dezelfde eigenschappen als tropisch hardhout. Dit milieuvriendelijke proces verklaart dan ook de naam van het bedrijf. Het hout van Accsys is uniek ten opzichte van concurrenten, omdat het ook in water en onder de grond kan worden gebruikt.

Leden van het eerste uur weten dat Accsys één van de eerste penny stocks was die we aankochten. We kennen het aandeel goed en kochten tijdens de coronacrash aandelen bij op 0,73 euro. In juni vorig jaar waren we van mening dat het ineens wel erg hard ging, we besloten daarom wat stukken te verkopen en stelden daarmee een koerswinst van 97,37% veilig.

Dit waren betere tijden, want dit jaar ligt het aandeel alles behalve goed. Van de koers is al meer dan de helft af. Dit heeft te maken met het omgeslagen beurssentiment en hard opgelopen grondstofprijzen, maar het is vooral te wijten aan voortdurende problemen bij de bouw van de fabriek in Hull. In dit artikel bekijken we wat het bedrijf ook alweer doet, gaan in op de problemen in Hull en we rekenen opnieuw aan het aandeel.

Grafiek

Wat doet Accsys ook alweer?

Het hout dat Acssys verkoopt onder de merken Tricoya en Accoya is afkomstig van snelgroeiende bomen in duurzaam beheerde bossen. Na het kappen en transport naar de fabrieken, wordt het hout ondergedompeld in azijnzuur onder een hoge temperatuur. Nadat het hout dit proces heeft doorlopen, wordt water van het hout afgestoten.

Bron: Accsys Technologies

Normaal gesproken neemt hout water op. Hierin bevindt zich microbiologie die vervolgens tot het rotten van het hout leidt. Door de veredelingsmethode van Accsys wordt water afgestoten, waardoor deze rottingsprocessen worden voorkomen. Hierdoor wordt het hout omgedoopt tot een zeer duurzaam en bewerkbaar stuk materiaal.

Ter vergelijking: Het hout van een schutting, vlonder of overkapping gaat ongeveer 10 tot 15 jaar mee. Door de unieke eigenschappen van de producten van Accsys kan soms een levensduur van 50 jaar gerealiseerd worden. Onder de grond, blootgesteld aan water en zand is dit 25 jaar.

 

Omzet en winstontwikkeling Accsy

Problemen bouw fabriek in Hull

De vraag naar de producten van Accsys is hoger dan het aanbod en daarom wil Accsys de totale capaciteit uitbreiden van 80.000 m3 nu, naar 200.000 m3 in 2025. Dit doet het bedrijf door nieuwe fabrieken te bouwen.

Waar Accsys eerder enkel vanuit thuisbasis Arnhem opereerde, werd er in 2017 begonnen aan een tweede fabriek in de plaats Hull in Engeland dat zich richt op het bewerken van houtsnippers tot MDF-plaat onder de
merknaam Tricoya.

Dit is niet de enige fabriek in aanbouw. In Q2 werd gestart met de bouw van een derde fabriek in de Verenigde Staten, in Tenessee. Dit wordt gedaan vanuit een joint venture tussen Accsys (60%) met Eastman Chemical Company (40%). In de fabriek zal Accoya hout worden geproduceerd en de verwachting is dat deze in 2024 in bedrijf kan worden genomen. Het project is begroot op 136 miljoen euro. De bouw van deze fabriek lijkt tot op heden goed te verlopen.

De problemen zitten ‘m echter in de fabriek in Hull. De fabriek zit al geruime tijd in een afrondende fase, maar de afronding komt steeds maar niet. In juni vorig jaar kwam het bericht naar buiten dat de hoofdaannemer voor de fabriek het werk neerlegde als gevolg van de coronapandemie. In onze update in juni vorig jaar schreven we het volgende:

Verder kwam er gisteren een bericht naar buiten, dat de hoofdaannemer voor de nieuwe fabriek in Hull (die in de afrondende fase zit) het werk neerlegt als gevolg van de coronapandemie. Dit is slecht nieuws en vooral veel gedoe. Er dient namelijk een nieuwe aannemer gezocht te worden. Een andere optie is dat Accsys de fabriek zelf gaat afbouwen. We denken dat dit voorval best eens tot een flinke vertraging zou kunnen gaan leiden. Tot die tijd valt er dus een deel van de door beleggers al ingecalculeerde productie weg, waardoor winstverwachtingen voor de korte termijn mogelijk dienen te worden bijgesteld. Een correctie van de koers is hierdoor geen ondenkbaar scenario. De koers reageerde wel op het nieuws, maar lijkt vandaag weer te herstellen. Een teken dat beleggers nog steeds erg enthousiast zijn.

We bleken op het juiste moment wat winst te hebben afgeroomd, want een verdere vertraging kwam er en de koers is flink weggezakt. Bovendien kwam er in augustus een persbericht naar buiten dat de bouw van de fabriek 9 tot 15 miljoen euro duurder uit zou vallen dan begroot en de totale kosten op 90 tot 96 miljoen zouden uitkomen. De fabriek zou in juli van dit jaar operationeel moeten zijn. Afgelopen juni kwam opnieuw een bericht naar buiten dat de kosten nog verder zouden oplopen, namelijk tussen de 94 en 103 miljoen. Er bleken fouten te zijn gemaakt, waardoor een deel weer afgebroken en opnieuw gebouwd moest worden.

We zitten inmiddels in september en de fabriek is nog steeds niet operationeel. Sterker nog, vorige week berichtte het bedrijf dat de fabriek dit jaar niet meer in gebruik zal worden genomen. De bouwwerkzaamheden worden teruggeschroefd om kosten te besparen en Accsys heeft een overbruggingskrediet van 8 miljoen verstrekt aan het consortium om toch met de bouw door te gaan. Ondertussen wordt er gezocht naar nieuwe financieringsmogelijkheden en wordt er gesproken over de hoge gasprijs.

Problemen Hull remmen exponentiële groei af

Het gestuntel in Hull is niet fijn voor beleggers en werkt op verschillende manieren door. Allereerst dienen er extra kosten gemaakt te worden. Ten tweede kan er geen productie gedraaid worden, maar misschien nog wel belangrijker is dat het de exponentiele groei vertraagt die in het verschiet ligt.

De totale markt voor de producten van Accsys wordt geschat op 2,6 miljoen m3. De vraag naar Accoya wordt geschat op 1 miljoen m3 en Tricoya op 1,6 miljoen m3. Wanneer het hout van Accsys kan worden gezien als substituut voor bijvoorbeeld plastic zou de markt nog veel groter kunnen zijn.

De fabrieken in Hull en Tenessee zijn dus niet de laatste fabrieken zijn die gebouwd gaan worden. De financiële middelen van Accsys zijn echter beperkt, waardoor er eerst omzet gedraaid moet worden in Hull om door te schalen.

Omzet Accsys

Accsys presenteerde eind juli de jaarcijfers over een gebroken boekjaar dat loopt tot maart. Ondanks dat er met 60,466 m3 (FY21: 59,649) minder Accoya hout verkocht werd, steeg de omzet naar 105 miljoen (FY21: 91,1 mln) door prijsverhogingen. De kleinere afzet kwam door een tijdelijke sluiting als gevolg van de bouw van een 4e reactor in Arnhem. Deze bouw is inmiddels afgerond. Dat de omzet toch hoger uitkomt is te danken aan de doorgevoerde prijsverhogingen van Accoya.

De totale omzet kwam 21% hoger uit op 120,9 miljoen (FY21: 99,8 mln). Het grootste deel van deze stijging kan worden toegewezen aan de sterk toegenomen prijs van het bijproduct azijnzuur. De opbrengsten stegen met 134,4% naar 13,6 miljoen (FY21: 5,8 miljoen). Licentie-inkomsten bleven met 0,4 miljoen gelijk.

Voorspellingen en koersdoel

Door de buitengewone situatie in Europa waarin we momenteel verkeren, inclusief de problemen in Hull zijn veel variabelen voor volgend jaar onbekend. Het is onzeker wanneer Hull volgend jaar in gebruik gaat worden genomen en bovendien is de impact van de energiekosten lastig in te schatten. Afgelopen half jaar stegen deze namelijk nog eens fors door, de invloed hiervan hebben we nog niet kunnen zien. Wél weten we dat de kosten in ieder geval deels worden doorberekend aan de klant, aangezien Accsys sinds mei een energiepremie rekent op de verkopen.

Verder weten dat de inkoopkosten van Acetyl met 39% zijn gestegen, maar dit wordt deels afgedekt door de verkoop van azijnzuur. De prijs van hout steeg in de lijn der verwachting. Belangrijk om te beseffen is dat de prijs van zachthout (input) minder snel stijgt dan de prijs van hardhout (output). Dit draagt op zijn beurt weer positief bij aan de marges.  De beoogde brutowinstmarges voor Accoya en Tricoya (Hull), zijn respectievelijk 30% en 40%, maar door de snel veranderende markt bestaat de kans dat hierop enkele procenten dient te worden ingeleverd.

Bron: Accsys Technologies

Voorspellingen en koersdoel

Hoewel het er op korte termijn misschien allemaal niet zo goed uitziet voor Accsys, dienen we hier als belegger doorheen te kijken. De eventuele impact op de marges zal waarschijnlijk tijdelijk zijn. De vraag naar de producten van Accsys is nog steeds hoger dan het aanbod, waardoor hogere kosten doorgerekend kunnen worden. Ook zal de energiemarkt vroeg of laat weer normaliseren.

Het probleem met Hull is tijdelijk en de fabriek zal volgend jaar waarschijnlijk alsnog in productie worden genomen. Zodra de fabriek in productie is zal dit een positieve bijdrage leveren aan de marges en kan er verder opgeschaald worden.

Hiertegenover staat echter dat door de extra kosten in Hull het geld opnieuw dreigt op te raken. Hierdoor bestaat opnieuw de kans dat er volgend jaar opnieuw met de pet rondgegaan moet worden bij aandeelhouders, met extra verwatering tot gevolg. Het management heeft hier echter nog geen signalen voor afgegeven.

Accsys Technologies alsnog koopwaardig bij conservatief scenario

Stel we gaan uit van een conservatief scenario dan komen we op de volgende prognose:

Hierbij doen we de volgende aannames:

  • Omzet van 135 miljoen en geen winst voor lopend boekjaar (FY23)
  • Hull pas operationeel in H2 volgend boekjaar
  • Uitgifte van 20 miljoen nieuwe aandelen
  • Lagere marges
  • De Engh converteert lening niet naar aandelen

Overnamekandidaat

Bij Pennywatch zien we Accsys al lange tijd als overnamekandidaat. Bedrijven worden er steeds meer toe gedwongen te verduurzamen, waardoor Accsys door de tijdlijn heen steeds interessanter zal worden voor een kapitaalkrachtig bedrijf uit de industrie. De case is bovendien aantrekkelijk aangezien het potentieel van de markt een factor 13 is van de beoogde capaciteit in 2025.

De recente vertragingen en het gebrek aan (financiële) slagkracht onderstrepen wat ons betreft dat Accsys hier niet op eigen houtje in zal slagen. Deze aspecten in combinatie met de koersontwikkeling maken Accsys kwetsbaar voor een overname.

Conclusie

Momenteel gaat het allesbehalve lekker bij Accsys, waardoor analisten op korte termijn negatiever gestemd zijn over het aandeel. Als beleggers dienen we echter vooruit te kijken en niet mee te gaan in de waan van de dag. In potentie hebben we te maken met een miljardenbedrijf, dat uitstekend gepositioneerd is in een wereld waarin ESG steeds belangrijker wordt.

We zien de recente koersdaling als kans om contrair aan de markt voorzichtig wat extra aandelen op te pikken. Hiermee vergroten we onze positie opnieuw, waardoor onze gemiddelde aankoopprijs licht wordt verlaagd. Voorzichtigheid is echter geboden, omdat het aandeel op korte termijn nog wat onder druk kan komen te liggen door een dreigende emissie.

We houden rekening met een verdere daling richting de low van maart 2020 (0,699) waarbij we een tweede tranche zullen overwegen. We zien een eerste koersdoel van 1,54 als gerechtvaardigd.

Aandeleninformatie

Bedrijf: Accsys Technologies
Beurs: Euronext Amsterdam
Ticker: AXS
ISIN: GB00BQQFX454

Klik hier om naar de aandelenpagina te gaan 

Top 3 brokers

Eenvoudig beleggen in aandelen, obligaties en ETF’s vanaf 1 euro! 

Beleg en ontvang tijdelijk tot €200,- transactietegoed bij Saxo. 

Profiteer van 0% commissie en beleg in fractionele aandelen en crypto. 

Top 3 investeringsmogelijkheden 

Vergelijk en spaar met vaste hoge rentes tot 4,45% per jaar! 

Investeer in consumentenleningen met een ROI tot 13% per jaar! 

Ontvang 10 euro en bouw aan je eigen vastgoedportefeuille!


Disclaimer: Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Gratis rapport: Dit aandeel kan meer dan 100% stijgen

Ontvang direct een gratis premium rapport van een zeer kansrijk aandeel uit onze modelportefeuille.