Landi Renzo Group

Interview met CEO van Italiaans waterstofaandeel Landi Renzo Group

Landi Renzo S.p.A. is een technologiegroep die haar dienstenaanbod toespitst op de groeisectoren “Green Mobility” en ” Clean Technology/Energy”. Door deze positionering is Landi Renzo zeer sterk betrokken bij de lopende energietransitie, die de transformatie omvat van de mobiliteits- en energiesector, met een sterke focus op de toepassing van waterstof en biomethaan in de gehele waardeketen – van biomethaan, waterstof en CNG-compressie bij de opwekking voor netinjectie en transport, tot CNG- en H2-tankstations, alsook componenten en systemen voor gas- en waterstofmobiliteit.

Landi Renzo Group heeft onlangs de succesvolle afronding van een aandelenemissie aangekondigd (onderschreven volume: € 57,1 miljoen; inschrijvingsprijs: € 0,53 per aandeel) met een volume van maximaal 60,0 miljoen euro. De familie Landi en Itaca Equity Holding hebben een nieuwe controlerende holding opgericht in de Landi Renzo Group (Green by Definition), die op hun beurt hebben ingeschreven op ongeveer € 35,2 miljoen (ongeveer 59,1% van het totale volume van de emissie), waarbij ook de huidige CEO van de vennootschap als mede-investeerder aan de kapitaalverhoging deelneemt.

GBC heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een interview te houden met de CEO van de vennootschap, de heer Cristiano Musi, over de emissie die werd opgestart alsook over de huidige zakelijke ontwikkelingen en de vooruitzichten van het bedrijf.

Interview met CEO Landi Renzo Group

GBC: Mijnheer Musi, de sterke stijging van de olieprijzen en de verdere intensivering van het Oekraïneconflict (minder afhankelijkheid van individuele energiebronnen/leveranciers) heeft een belangrijke impuls gegeven aan het terrein van alternatieve brandstoffen en energieën, zoals waterstof, biogas (RNG, Renewable Natural Gas) of LNG/CNG.

Welke positieve effecten verwacht u voor uw twee bedrijfsonderdelen Green Transportation (mobiliteit op basis van gas en waterstof) en Clean Tech Solutions (compressieoplossingen voor gas- en waterstofinfrastructuren)? Hoe beoordeelt u de marktomgeving voor uw bedrijf in het algemeen? Welke markttendensen kunnen worden waargenomen?

De heer Musi: Zoals u hebt aangegeven, spelen schone energiebronnen zoals RNG, waterstof en CNG een steeds belangrijkere rol in de sector waarin wij betrokken zijn. Dit doen wij met de volledige waardeketen, met een breed gamma van producten en toepassingen, gaande van RNG-compressieoplossingen en injectie en transport via het waterstofnet tot compressieoplossingen voor tankstations en belangrijke componenten en systemen voor gas- en waterstofmobiliteit, voor lichte, middelzware en zware voertuigen.

Het is een markt met een ongekende groei in zowel Clean Tech Solutions als Green Mobility wereldwijd. Om maar wat cijfers te noemen:

  • New repower EU verwacht dat de productie van biomethaan zal vertienvoudigen, met een groei van 2021 tot 2030 van 3,5 tot 35 bcm. Dit betekent de bouw van 4000 nieuwe RNG-installaties, waarvoor compressorsystemen nodig zullen zijn.
  • Waterstof, een gas dat moet worden gecomprimeerd om te kunnen worden gebruikt, krijgt steeds meer aandacht: de productie zal naar verwachting toenemen van 70 tot 196 MT, met meer dan 10.000 tankstations die zullen worden gebouwd tegen 2030, waarvan naar verwachting 3000 tot 2025.

Tegelijkertijd vormen groen transportgas en waterstof brandstoffen die van fundamenteel belang zijn voor vermindering van CO2 en andere vervuilende stoffen. In het bijzonder zijn onze traditionele activiteiten van Gas Mobility voor light duty voor zowel OEM’s als de aftermarket stabiel, met een groei van dubbele cijfers op sommige markten zoals India, terwijl de penetratie van RNG/CNG en LNG in middelzware en zware voertuigen naar verwachting ruwweg zal verdrievoudigen tussen 2020 en 2025, waarbij waterstof ook begint te groeien. Dit is het geval omdat gas vandaag de dag in feite de enige haalbare oplossing is om diesel te vervangen voor middelzware en zware bedrijfsvoertuigen, terwijl waterstof aan belang wint.

GBC: De EU wordt algemeen beschouwd als een pionier op het gebied van milieu- en klimaatbescherming en streeft ambitieuze klimaatbeschermingsdoelstellingen na. In hoeverre kan Landi Renzo profiteren van de aanscherping van het milieu- en klimaatbeschermingsbeleid van de Europese Gemeenschap en andere landen? En welke rol speelt uw technologiegroep in het algemeen in de zogenaamde energietransitie, zodat afzonderlijke landen en regio’s hun milieu- en klimaatdoelstellingen kunnen bereiken?

De heer Musi: Landi Renzo plukt de vruchten in verschillende opzichten, zowel wat infrastructuur (Clean Tech Solutions) als Green Transportation betreft. In Europa zijn er belangrijke investeringen gaande in biomethaan en waterstof, waarbij aardgas ook een zeer belangrijke rol speelt en waar de markt voor SAFE&CEC (Clean Energy Compression) met meer dan 15% groeit in termen van omzet en orderportefeuilles, mede dankzij de innoverende productontwikkeling door onze groep, zoals innoverende compressoroplossingen voor reverse flow voor GRTGAZ in Frankrijk.

Wat de mobiliteit betreft, blijft Europa een zeer belangrijke markt voor lichte gasmotoren en het groeit op het gebied van zware gastoepassingen, waarbij bijna alle OEM’s de waterstoftechnologie benaderen. Wij zijn partners met vele OEM’s die onze componenten gebruiken en onze partners zijn bezig met nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld onlangs met IVECO samengewerkt aan het ontwerp van een systeem, Hytene genaamd, waarbij CNG/RNG/LNG wordt gemengd met waterstof voor hun voertuigen, met ongelooflijke voordelen op het gebied van CO2-uitstoot in vergelijking met dieselvoertuigen. Het is een systeem met een hoge toegevoegde waarde voor eindgebruikers dat volgens ons de mogelijkheid biedt voor een groot deel van de verdere ontwikkeling.

GBC: De Landi Renzo Group volgt over het algemeen een op groei gerichte bedrijfsstrategie. Kunt u in het kort de huidige strategische focus van uw onderneming toelichten en, daarbinnen de groeiplannen (new business plan 2022-2025) die u nastreeft met Landi Renzo?

De heer Musi: Sinds de oprichting heeft de groep een constante groei gekend, zowel organisch en anorganisch. Vandaag is Landi Renzo Group een strategisch platform dat actief is in de energietransitie, met een hefboomwerking op haar cashflowactiviteiten om de toekomstige groei van haar activiteiten te ondersteunen. Onze strategie is gericht op:

  • Een wereldleider te zijn in gas- en waterstofdrukbeheer en brandstoftoevoersystemensystemen (segment Green Transportation)
  • Wereldleider zijn op het gebied van alternatieve compressoroplossingen voor CNG, RNG en waterstof (segment Clean Tech Solutions)
  • Toenemende blootstelling aan groeiende markten voor LNG/CNG en waterstof voor zware vrachtwagens (segment Green Transportation)

Ons voordeel is gebaseerd op het feit dat we in al deze segmenten al aanwezig zijn, met geconsolideerde en innoverende technologie, mede dankzij de overnames die wij onlangs deden. Bijvoorbeeld met de overnames van Metatron, een toonaangevende leverancier van componenten voor drukbeheer en toevoersystemen voor middelzware en zware mobiliteit voor zowel gas als waterstof en Idro Meccanica, een toonaangevende leverancier van waterstofcompressiesystemen, met meer dan 150 waterstofcompressoren die reeds voor verschillende toepassingen worden gebruikt, van industriële toepassingen tot tankstations.

Wij willen gebruik maken van onze ervaring en van nieuwe overnames om te blijven groeien in een zeer interessant marktscenario en tegen 2025 verwachten wij een stijging van de inkomsten met een CAGR van 15% en een dubbelcijferige groei van de EBITDA, die naar verwachting zal groeien met een CAGR van 25% dankzij een stijging van de inkomsten in segmenten met hogere marges in vergelijking met
onze traditionele markt van lichte toepassingen, die overigens een belangrijke bron van inkomsten (cash cow business) voor ons is.

Bovendien willen wij werken aan de verbetering van ons operationeel model, alsook aan de versterking van onze organisatie en het versterken van ons top management team, evenals het verkrijgen van volledige synergieën van de integratie van de nieuw verworven ondernemingen in onze groep, hier kan een besparing van ongeveer zes à zeven miljoen euro verwacht worden.

GBC: De Landi Renzo Groep heeft de afgelopen jaren haar marktpositie in de verschillende groeisectoren waarin u actief bent aanzienlijk versterkt door gerichte overnames. Hoe beoordeelt u momenteel de marktpositionering van uw twee bedrijfsonderdelen en welk potentieel ziet u in beide sectoren?

De heer Musi: Eigenlijk hebben wij een dominant marktaandeel in de segmenten waarin wij actief zijn, van lichte gasmobiliteitstoepassingen waar we een marktaandeel schatten van ongeveer 30% wereldwijd, tot drukregelingsbeheersystemen voor middelzware en zware gas- en waterstoftoepassingen, waar wij een geschat marktaandeel van meer dan 50% hebben, evenals alternatieve compressieoplossingen, waar we een geschat marktaandeel hebben van ongeveer 30%.

Deze resultaten zijn te danken aan onze historische aanwezigheid en dankzij de fusie- en overnamestrategie die de groep de voorbije jaren heeft gevolgd. Maar wij blijven interessante mogelijkheden zien, zowel voor organische als voor anorganische groei. Dankzij recente overnames hebben wij ook onze portefeuille voor waterstof volledig gemaakt en nu zullen wij ons concentreren op business development, met grote mogelijkheden voor organische groei, mede dankzij de groei van de markt.

Tegelijkertijd zullen wij klaar staan om een rol te spelen in consolidatie en in het versterken van onze aanwezigheid op markten met een sterke groei, zoals Noord-Amerika, indien zich de juiste gelegenheid voordoet.

GBC: U kondigde onlangs de succesvolle afronding aan van de inschrijvingsperiode (onderschreven volume: € 57,1 miljoen) voor uw geïnitieerde emissie met een volume van maximaal € 60,0 miljoen. Wat was de achtergrond van deze stap en voor welke specifieke doeleinden zullen deze financiële middelen worden aangewend?

De heer Musi: Deze kapitaalverhoging heeft verschillende doelstellingen. In de eerste plaats hebben wij de strategische overnames van Metatron in 2021 en van Idro Meccanica begin 2022 gefinancierd met schulden. Met een deel van de opbrengst gaan we deze overnames herfinancieren met eigen vermogen. Bovendien hebben wij besloten onze kapitaalstructuur te versterken om in staat te zijn verdere ontwikkeling te ondersteunen. Naast de kapitaalverhoging is er de intrede van een nieuwe minderheids- maar strategische aandeelhouder, Itaca, die de meerderheidsaandeelhouder, de familie Landi, zal ondersteunen om de ontwikkeling van de groep op lange termijn te ondersteunen.

GBC: In het kader van uw emissie heeft u ook een nieuwe bekende investeerder toegevoegd, Itaca / Tamburi, aan uw aandeelhoudersgroep. Hoe moet deze nieuwe investeerder in het algemeen worden geclassificeerd (investeringshorizon, investeringsfocus, enz.) en zal hij ook de groeiambities op lange termijn van uw groep ondersteunen?

De heer Musi: In maart jl. heeft de hoofdaandeelhouder, Girefin S.r.l., samen met Gireimm S.p.A, een akkoord aangekondigd voor een strategische deal met Itaca Equity Holding, een toonaangevende Italiaanse private equity-onderneming, gesteund door Tamburi Investment Partners en door belangrijke Italiaanse family offices. De familie Landi en Itaca hebben een nieuwe controlerende holding van Landi Renzo Group (Green by Definition), die op haar beurt een inschrijvingsverbintenis van maximaal 50 miljoen euro is aangegaan.

De meerderheid blijft in handen van de familie Landi, maar Itaca is een belangrijke en strategische aandeelhouder die de transformatie van de groep zal ondersteunen met zijn knowhow uit zowel de financiële en industriële sector. Het zijn strategische investeerders, die kijken naar waardecreatie op middellange tot lange termijn zoals blijkt uit uit de geschiedenis van Tamburi Investment Partners. Zij hebben een unieke succesvolle staat van dienst hebben in het samenwerken met middelgrote ondernemingen met betrekking tot het versnellen van de groei en waardecreatie.

GBC: Op basis van uw geconsolideerde bedrijfscijfers heeft de Landi Renzo Group een stijging van de geconsolideerde omzet en EBITDA tot € 241,99 miljoen (PY: € 142,50 miljoen) en € 12,62 miljoen (€ 6,65 miljoen) respectievelijk in het afgelopen jaar. Hoe zou u het afgelopen boekjaar samenvatten? Welke bijzonder belangrijke doelstellingen werden bereikt?

De heer Musi: Deze cijfers houden slechts gedeeltelijk rekening met de consolidatie van SAFE&CEC en de overname van Metatron. Bovendien houden ze geen rekening met onze cijfers van KLR uit India. Ik zou zeggen dat wij als groep in 2021 ongeveer € 300 miljoen aan inkomsten hebben gerealiseerd en ongeveer € 23 miljoen aangepaste EBITDA. Niettemin werd 2021 nog steeds beïnvloed door de lange
golf van COVID, ook al hadden we ons hersteld van 2020.

Het was vooral een strategisch jaar voor ons omwille van de transformatie die we hadden ingezet dankzij de overnames van Metatron en Idro Meccanica. Dankzij deze overnames zijn we nu volledig aanwezig in het midden- en zware transportsegment, met een volledig gamma van gas- en waterstofcomponenten en dankzij Idro Meccanica beschikken we over een volledig gamma oplossingen voor waterstofcompressoren,
met een geïnstalleerde basis van ongeveer 150 waterstofcompressoren die reeds op de markt werken, bovenop de 6.000 geïnstalleerde RNG- en CNG-compressoren van SAFE&CEC.

GBC: Wat kunnen beleggers verwachten van de Landi Renzo Group in het huidige boekjaar 2022? Welke doelen of targets hebt u voor uzelf gesteld (corporate guidance)?

De heer Musi: Gezien de algemene situatie hebben wij geen corporate guidance vrijgegeven. Overigens verwachten wij een verbetering van de prestaties ten opzichte van 2021 in zowel de segmenten Green Transportation als Clean Tech Solution.

GBC: Waar ziet u de Landi Renzo Group in de komende drie tot vijf jaar, met name in termen van bedrijfsregio’s, productaanbod en bedrijfsvolume? Wat is uw algemene visie voor uw technologiegroep?

De heer Musi: De energietransitie zal de komende jaren in het centrum van de internationale belangstelling staan, met een enorme investeringsfocus op decarbonisatie. CNG, RNG en H2 zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen, dat wordt met de dag duidelijker. Landi Renzo Group is een wereldspeler die gespecialiseerd is in energietransitie in de gehele waardeketen, met als doel een wereldwijde referentie te worden voor RNG- en waterstoftoepassingen voor groen transport en clean tech-oplossingen. Wij verwachten een aanzienlijke volumegroei, vooral in de mid- en heavy-duty en off-road toepassingen en in de compressormarkten voor CNG, RNG en H2.

Ons doel is om onze concurrentiepositie en ons marktaandeel te versterken, door gebruik te maken van onze innovatieve productportefeuille en technische knowhow, evenals de kracht van onze merken en onze wereldwijde aanwezigheid. Wij zullen ook werken aan operationele efficiëntie, waarbij we onze capex stabiel houden dankzij de reeds gedane investeringen met een focus op het genereren van cash.

Ik ben ervan overtuigd dat Landi Renzo een unieke kans heeft om een strategisch platform te zijn in de energietransitie, door gebruik te maken van zijn cashflowactiviteiten om toekomstige bedrijfsgroei te ondersteunen, met sterke mogelijkheden voor waardecreatie voor al onze stakeholders.

GBC: Meneer Musi, hartelijk dank voor het interview

Grafiek

Aandeleninformatie

Bedrijf: Landi Renzo Group 
Beurs: Euronext Italia
Ticker: LR
ISIN: IT0004210289 

Deze analyse wordt je aangeboden vanuit een samenwerking met GBC AGGBC AG is een bankonafhankelijk Duitse investeringshuis en heeft veel ervaring en deskundigheid op het gebied van emissies voor kleine tot middelgrote Duitse ondernemingen. GBC AG is een betrouwbare en onafhankelijke partner voor vraagstukken op de kapitaalmarkt. 

Profiteer van de volgende acties: 

Ontvang €200,- transactietegoed

Profiteer van lage tarieven en ontvang tot 2,8% rente op je  niet belegde geld

Ontvang tot €110,- transactietegoed

Open net als 2,5 miljoen andere beleggers een gratis rekening

Handel tot 10.000 euro gratis

Koop, verkoop en bewaar 200+ crypto valuta bij Nederlands grootste exchange

Meer voor jou als belegger..

Long- en shorttips van aandelen en meer 

Laat je inspireren, of handel mee met posities in die echt worden ingenomen. 

Leer winstgevend handelen

Via deze masterclass leer je winstgevend handelen op de beurs in je eigen tijd! 

Aandelen-waarderen.nl

Beleg als een Expert: Ontdek met Onze Software de Volgende Apple of Tesla!


Disclaimer: Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Gratis rapport: Dit aandeel kan meer dan 100% stijgen

Ontvang direct een gratis premium rapport van een zeer kansrijk aandeel uit onze modelportefeuille.