jaaroverzicht-2023-pennywatch

Jaaroverzicht: Pijnlijk beursjaar, maar goede vooruitzichten voor 2023

Het beursjaar 2022 zit er op. Een historisch slecht beursjaar voor de meeste beleggers. Veel beleggers willen het beursjaar waarschijnlijk dan ook snel vergeten. Voor de hobbybelegger was het misschien juist wel een erg leuk en leerzaam beursjaar.

De situatie op de beurs uit zich nog steeds in excessen en dit is al enkele jaren het geval. Eigenlijk begon het allemaal al voor corona. Langdurige lage en zelfs negatieve rentestanden leidden tot een bullmarkt die ongeveer 10 jaar heeft geduurd. Vervolgens hebben we als belegger in korte tijd ontzettend veel te verwerken gehad. Onder andere een pandemie, een beurscrash, lockdowns, een oorlog op ons continent, een ruimhartig beleid van centrale banken en problemen in de aanleveringsketen zetten de beurzen flink in beweging.

Als gevolg van bovenstaande liep de inflatie erg hard op. Dit leidde in 2022 op zijn beurt tot het meest agressieve en verkrappende beleid van centrale banken in de laatste 40 jaar. Deze noodzakelijke aanpak had tot gevolg dat eigenlijk alles naar beneden kwam. Op een paar uitzonderingen na, werden de koersen van bijna alle beleggingscategorieën als door een vlijmscherpe zeis gekortwiekt.

Bijna alles kwam naar beneden in 2023

Van de marktkapitalisaties van speculatieve assets zoals crypto en meme-stocks bleef – vaak terecht – slechts een fractie over, maar ook ogenschijnlijke kwaliteitsbedrijven zoals Amazon en Meta halveerden. Beleggers die hun heil zochten in (volgens de boekjes) veilige obligaties, kwamen ook van een koude kermis thuis. Ook goed gespreide portefeuilles incasseerden vaak verliezen van tientallen procenten.

Doordat eigenlijk geen enkele asset class goed bestand leek tegen het agressieve beleid van de Amerikaanse Centrale bank werd de pijn overal gevoeld. Zowel bij particuliere als professionele beleggers. Uiteraard waren er uitzonderingen. Beleggers die overwegend in grondstoffen zaten of in de dollar vluchten, hielden het kruit redelijk droog.

Ondanks een qua rendement teleurstellend jaar, kunnen we ook spreken van een zeer leerzaam jaar. De kans is groot dat volgende generaties een combinatie van zoveel gebeurtenissen binnen enkele jaren misschien wel nooit meer gaan meemaken. Voor de laatste pandemie dienen we terug te kijken naar 1920, voor de inflatie + het verkrappende beleid van deze omvang naar de jaren 70-80 en de laatste oorlog op ons continent dateert van 1945.

Algemene portefeuille

Het is moeilijk voor te stellen dat we het jaar prima begonnen. In de eerste maanden namen we diverse winstnemingen en zo leken we de lijn van 2021 jaar voort te zetten. Nog in het eerste kwartaal kwam hier verandering in. De markt begon aan een bijna aaneengesloten daling en onze portefeuille daalde mee.

Wanneer je geschoren wordt, moet je stilzitten. Dit is een bekend beursgezegde. Indien je dit niet doet is de kans groot dat je continu achter de muziek aan loopt. Dit heeft vaak moeilijk herstelbare kleerscheuren tot gevolg. Tijdens de rit omlaag kochten we wel wat aandelen bij, maar we kozen er vooral voor om ons aan het bekende beursgezegde te houden. We deden relatief weinig transacties.

Ondanks soms bloedrode koersuitslagen, zaten we de storm vrij rustig uit. Dit deden we omdat we bleven vasthouden aan de fundamenten. We kennen de waarde van de bedrijven in de portefeuilles goed, waardoor we de meeste koersen slechts als een subjectief en tijdelijk oordeel van de massa zien.

Dit doen we niet met oogkleppen op. In sommige gevallen zijn de markt- en/of bedrijfsomstandigheden zodanig verslechterd dat de bedrijven op de nominatielijst staan om afscheid te nemen. Dit doen we echter niet tegen iedere prijs, hiervoor zullen we onze momenten zorgvuldig uitkiezen.

Herstel ingezet?

Het was gelukkig niet allemaal kommer en kwel in 2022. De afgelopen maanden van het jaar waren nog flink volatiel, maar het lijkt er steeds meer op dat de sterke neerwaartse trend van afgelopen jaar niet wordt voortgezet. De beurs kalmeerde een klein beetje en dit was direct merkbaar in onze portefeuilles.

De niche waarin wij beleggen, penny stocks met vaak een lage marktkapitalisatie, worden door de brede markt gezien als assets met een verhoogd risico. In een bearmarket zoals we die afgelopen jaar zagen, komt deze categorie aandelen vaak nog eens extra onder druk te liggen. De andere kant van het verhaal is dat deze over het algemeen ook weer sneller herstellen in een opgaande markt.

Veel aandelen herstelden dan ook in rap tempo. Een aantal grondstofgerelateerde aandelen deden het op jaarbasis zelfs erg goed. Hieronder vallen ook edelmetalen, die sinds november een mooie rally hebben laten zien. Toch kunnen deze laatste maanden de schade voor de portefeuille geen teniet doen. Door de slechte koersontwikkeling van andere bedrijven, ontkomen we dit jaar niet aan een forse min voor de portefeuille.

De cijfers

Voor de algemene portefeuille deden we in totaal 14 transacties. Door de dalende waarderingen gedurende het jaar kochten we 10 keer stukken aan of bij voor een totaal van € 9605,-. De overige 4 transacties leidden tot de verkoop van de volledige positie in 4 bedrijven voor een totaal van € 3286,-

Na twee fantastische beursjaren, corrigeerde de waarde van onze portefeuille fors. Het werd een pijnlijk beursjaar met een rendement van -17,3%.

Track record algemene portefeuille

2022: -17,3%
2021: 28,19%
2020: 34,69%

Biotechportefeuille

Ook biotechnologie aandelen waren in 2022 de gebeten hond. De verkoopgolf die in 2021 al werd ingezet, zette door tot ongeveer september. Vanaf dit moment zette de sector in zijn geheel herstel in, zelfs wat eerder dan de brede markt.

In onze portefeuille zakten een aantal bedrijven compleet door de hoeven, dit waren gelukkig kleine posities. Richting het eind van het jaar sloegen we nog een aantal homeruns. Een paar overnames en het voorsorteren op de liquidatie van een bedrijf met een flinke overwaarde redden onze portefeuille. De relatief grote posities in deze bedrijven, zorgden dat we in de laatste maanden van 2022 nog flink wisten te cashen. Hoewel het er lang anders uitzag, sluiten we hierdoor slechts af met een klein minnetje.

De cijfers

We deden in 2022 9 transacties voor de biotechportefeuille. We kochten 5 maal een aandeel bij of aan voor een totaal van € 3606,-. We verkochten 4 maal stukken in bedrijf voor een totaal van € 5497,-. Daarnaast ontvingen we eenmaal een superdividend van bruto € 3742,-.

We sluiten het jaar af met een rendement van -1,03%.

Track Record Biotechportefeuille

2022: -1,03%
2021: -6%
2020: 42,19%

Vooruitzichten 2023

2023 wordt in vele opzichten een ander jaar. Waar de waarderingen begin vorig jaar erg hoog waren, zijn deze nu juist fors teruggelopen. Dit biedt kansen, ook in een klimaat met hogere rentes. Beurzen lopen altijd vooruit. Het is vaak een mooie indicator van wat we het komende jaar in de reële economie gaan zien.

We kunnen hier uithalen dat het ons economisch allemaal een stukje slechter zal afgaan. Ook bedrijfswinsten zullen hierdoor worden geraakt. De andere kant van de medaille is dat de inflatie er steeds meer uit zal lopen, waardoor renteverhogingen niet meer nodig zullen zijn. Juist deze renteverhogingen waren de grootste veroorzaker van dalende beurskoersen.

Waar de meeste analisten vrij negatief zijn over het eerste half jaar van 2023, zien we dit bij Pennywatch anders. De overwaarderingen voor aandelen zijn zo goed als verdwenen en een recessie lijkt zo goed als ingeprijsd. Een echt neerwaarts effect voor aandelen verwachten we hier dan ook niet.

Op korte termijn moeten we niet al te optimistisch zijn, maar de vooruitzichten zijn goed. De Amerikaanse economie ligt er nog steeds sterk bij, die redden zich wel. In Europa leek de situatie tot voor kort plots wel erg wankel. De hoge inflatie, oorlog, een euro die onder druk staat en een energiecrisis maakten samen een gevaarlijke situatie.

Nadat we in december de verwarming in Europa flink hoger draaiden, vierden we afgelopen zaterdag op veel plekken juist de warmste jaarwisseling ooit. Hoewel nog niks is uitgesloten, lijkt een gevreesde hororwinter er waarschijnlijk niet te komen. Het leidt tot flinke dalingen van energieprijzen en dit is goed nieuws.

Juist energie is de grootste veroorzaker van inflatie in Europa. Indien deze prijzen naar beneden komen, kan het ineens heel snel gaan. Lagere energieprijzen vertalen zich automatisch in lagere productiekosten voor bedrijven en dus hogere winsten. Voor consumenten kan zich dit weer vertalen in lagere prijzen voor goederen en bijvoorbeeld voedsel. Door een soort kettingreactie kan de inflatie er dan plots erg snel uitlopen, bovendien krijgt de consument hierdoor weer wat meer lucht.

Ondanks een recessie, verwachten we dat de centrale banken het komende jaar terughoudend zullen zijn met het verlagen van de rentes. Indien een recessie toch dieper blijkt te zijn dan aanvankelijk gedacht, zullen deze echter wel overstag gaan. Afgelopen jaar is door de centrale banken genoeg munitie opgebouwd om de economie eventueel opnieuw te stimuleren. Dit kan middels één of enkele renteverlagingen in de tweede helft van 2023. Waarderingen van aandelen kunnen hierdoor weer omhoog.

Top 3 brokers

Eenvoudig beleggen in aandelen, obligaties en ETF’s vanaf 1 euro! 

Beleg en ontvang tijdelijk tot €200,- transactietegoed bij Saxo. 

Profiteer van 0% commissie en beleg in fractionele aandelen en crypto. 

Top 3 investeringsmogelijkheden 

Vergelijk en spaar met vaste hoge rentes tot 4,45% per jaar! 

Investeer in consumentenleningen met een ROI tot 13% per jaar! 

Ontvang 10 euro en bouw aan je eigen vastgoedportefeuille!


Disclaimer: Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.