Pennywatch maandoverzicht

Maandoverzicht mei: Klapper in uranium en aankoop cryptoaandelen

Sell in May and go Away, but remember to come back in September. Dit betreft een oude beurswijsheid waarvan afgelopen maand het eerste gedeelte absoluut gold voor beleggers in cryptovaluta. De veel te snel opgelopen koersen belandden in een vrije val en corrigeerden binnen korte tijd met ongeveer 50%.

Dit kon zich voordoen doordat veel beleggers met leverage (geleend geld) in de markt zaten. De plotselinge daling leidde tot een reeks margin calls waardoor een kettingreactie op gang kwam. Ongeveer 8 miljard dollar (800.000 accounts) aan posities werden geliquideerd. Door het nemen van teveel risico’s is het overgrote deel van deze beleggers/speculanten voorgoed hun geld kwijt.

Wanneer er sprake is van een hype in een sector en koersen aanhoudend en voor een lange periode stijgen, hebben beleggers de neiging blind te worden voor risico’s. Een logisch maar gevaarlijk verschijnsel, die we vooral ook terugzien in onze mailbox. In januari kregen we bijvoorbeeld veel vragen over waterstof- en EV-aandelen. In april werd ons vooral gevraagd of we nog interessante cryptoaandelen op de korrel hadden. Momenteel krijgen we opvallend veel vragen waarom we onze posities in de uraniumsector niet vergroten. Na een halvering van de marktomvang in de eerste drie genoemde sectoren, blijkt dat hypes ook weer heel snel kunnen gaan liggen. In laatstgenoemde is er juist nog steeds sprake van een markt waar aandelen niet zijn aan te slepen.

Bovenstaand de uraniumsector (blauw) afgezet tegen de S&P 500 (oranje)

Paradoxaal genoeg namen wij deze maand juist afscheid van het enige uraniumaandeel in onze portefeuille. We halen een prachtige winst van tafel en blijven de sector met een schuin oog volgen. In de cryptomarkt kochten we na de spectaculaire crash juist voor het eerst een aandelen aan. Dit doen we overigens niet om tegendraads te willen zijn. De contraire manier van handelen is simpelweg een rationele afweging tussen neerwaarts risico en potentieel rendement. Voor de uraniumsector is deze ratio wat ons betreft momenteel negatief.

Voor de cryptomarkt besluiten we juist het tegenovergestelde. We bleven in deze markt lang aan de zijlijn, omdat aandelen erg duur waren. Bovendien laten cryptovaluta zich lastig waarderen, omdat er geen kasstromen onder liggen. Afgelopen week ontvingen premium leden een rapport, waarin we pogen de koers van Bitcoin op een tweetal manieren te waarderen. Eén methode genaamd Metcalfe’s law is wat uitgebreider uiteengezet in een artikel op onze website.

Klik hier om het artikel te lezen

De brede beurzen staan momenteel nog steeds op erg hoge standen, hoewel sommige indices wel wat lijken te sputteren. Dips worden vooralsnog iedere keer weer opgekocht. Dit is niet zo gek gezien het huidige renteklimaat waarin niemand teveel cash op de bank wil hebben. Er zijn simpelweg geen alternatieven. Toch veranderd er onderliggend wel van alles. Risicovollere assets waarvan de winsten in de toekomst liggen zijn afgelopen maanden vooral ingeruild voor stabielere waarde-aandelen met voorspelbare winsten.

Doordat de penny stocks in onze algemene portefeuille met name geselecteerd worden op sterke balansen presteert deze portefeuille momenteel nog steeds uitmuntend. Onze biotechportefeuille dient gezien te worden als meer risicovol en ligt sinds februari niet lekker in de markt. Ook deze maand schoten we per saldo weinig op. De teruggelopen waarderingen leiden deze maand echter wel tot actie in de vorm van overnames en fusies. In het geval van Chiasma besloten we de premie op te strijken en winst te nemen. In het geval van een ander biotechaandeel lijkt er meer in het vat te zitten. We neigen naar het vasthouden van de stukken.

Tot slot zijn we benieuwd hoe de beurzen de komende maanden reageren op het eindelijk weer opengaan van de economie. In eerste instantie lijken hogere koersen een logisch scenario. De terugkeer naar het oude normaal is immers goed voor de economie. Toch moeten we de constante geldstroom van retailbeleggers die sinds maart naar de beurs vloeit niet onderschatten. Dit geld zal de komende maanden waarschijnlijk anders worden besteed, bijvoorbeeld aan vakanties en ander vertier. Het is verder niet onlogisch om te denken dat dezelfde groep wat geld uit de beurs trekt. Dit zou voor onverwachte verkoopdruk kunnen zorgen.

Maandoverzicht

We namen de volgende winsten:

Algemene portefeuille:
Een uraniumaandeel                                    95,21%

Biotechportefeuille:
Chiasma                                                          39,42%

We namen geen verliezen

In de afgelopen maand kochten we 2 nieuwe posities aan/bij:                

Algemene portefeuille:

MBH Corporation (M8H)                              7,27%
Een cryptoaandeel                                          4,62%


De algemene portefeuille heeft momenteel een cashpositie van 37
,3%.

De biotechportefeuille heeft momenteel een cashpositie van 37,55%.

Kom je er ook bij?

Volledig toegang tot onze portefeuilles, alerts, rapporten en meer? Klik dan hier om je aan te melden

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email