degiro-nieuwe-kosten

Uitleg nieuwe DEGIRO tarieven voor penny stocks (met rekenvoorbeelden)

Beleggers met een rekening bij DEGIRO kregen vanmorgen onderstaand mailtje in hun mailbox. Hierin staat vermeld dat DEGIRO vanaf maandag 22 november commissievrij beleggen introduceert voor de Amerikaanse en Canadese beurs. Onze eerste reactie was opgewekt, maar het deed ons al snel de wenkbrauwen fronzen. Waar Amerikaanse commissievrije brokers de orderflow mogen verkopen is dit in Nederland verboden. De geschrapte kosten dienen dus ergens anders vandaan te worden gehaald.

Er blijken inderdaad een aantal addertjes onder het gras te zitten, waardoor beleggers in bepaalde gevallen zelfs duurder uitkomen. In dit artikel rekenen we voor wat de nieuwe tarieven voor jouw situatie als penny stock belegger betekenen.

mail degiro

Hoewel de schijn wordt gewekt dat de totale kosten voor beleggers bij DEGIRO omlaag gaan, blijkt dit niet het geval. Bepaalde verborgen kostencomponenten stijgen juist fors. In sommige gevallen pakken de tarieven gunstig uit, maar in andere gevallen meer dan verdubbelt DEGIRO juist de kosten. We laten allereerst de oude + nieuwe tarieven zien voor het aankopen van aandelen.

Oude tarieven DEGIRO

In de oude situatie betalen beleggers naast een vast tarief tevens een variabel tarief voor het aan- en verkopen van aandelen. Hoe hoe hoog de totale kosten uitpakken hangt af van de omvang van de transactie. We leggen dit later uit in een rekenvoorbeelden.

Nieuwe tarieven DEGIRO

De nieuwe tarieven van DEGIRO zien er een stuk eenvoudiger uit. Zoals is te zien, blijft de vaste component in veel gevallen bestaan, terwijl de variabele component voor Europese beurzen vervalt. Bovendien vervallen voor de Verenigde Staten en Canada tevens de vaste componenten. Wel zien we bovenaan en in de voetnoot een eentje (1) verschijnen, hier zit een addertje waar we later in dit artikel op ingaan.

Belangrijkste veranderingen tarieven DEGIRO

Hieronder sommen we de belangrijkste wijzigingen in de tarieven op

 • Variabele commissie vervalt voor Europese, Aziatische en Australische beurzen
 • Verenigde Staten (was €0,50 + $0,04 per aandeel) en Canada (was €2,00 + CAD 0,01 per aandeel)
 • De vaste component gaat voor Europese beurzen van €4,- (oud) naar €3,90 (nieuw)
 • De maximum kosten voor de meeste Europese beurzen vervallen
 • De vaste kosten voor Aziatische en Australische beurzen gaan van  €10,- (oud) naar €5,- (nieuw)
 • Nieuwe kostencomponent: Kosten van derden
 • FX kosten van 0,1% (oud) naar 0,25% (nieuw)
 • Debetrente van 1,25% (oud) naar 3% (nieuw)

Nieuwe kostencomponent: Kosten van derden

Het eerste addertje zit ‘m in een nieuwe kostencomponent, namelijk “Kosten van derden”. Voor iedere transactie wordt hierdoor een standaardtarief van 0,50 euro gerekend. DEGIRO zegt hierover zelf het volgende:

Indien een order via een beurs of enig ander handelsplatform wordt geplaatst, wordt de totale prijs berekend uit de DEGIRO transactie fee plus de kosten van derden (clearing- en settlement kosten, brokerage fee, contractnote fee, regulatoire vergoeding en de executievergoeding). DEGIRO rekent de beurzen en vergoedingen van derden niet rechtstreeks door maar via een vaste vergoeding van €0,50. De vaste vergoeding dekt alle kosten die de beurzen of handelsplatformen DEGIRO in rekening brengt voor de uitvoering van uw order. De vaste vergoeding €0,50 geldt niet voor Tradegate.

Kortom, de variabele commissie voor de Europese beurzen vervalt + alle vaste commissies voor de Amerikaanse en Canadese beurzen vervallen. Hiervoor komt echter een nieuwe kostencomponent in de plaats, namelijk Kosten van derden. Dit resulteert in 0,50 kosten per transactie.

Verhoogde kostencomponent: FX kosten

FX-kosten worden gerekend, wanneer er aandelen worden aangekocht in een andere valuta dan euro’s. FX is de afkorting van Forex, wat op zijn beurt weer staat voor Foreign Exchange. Deze kosten worden gerekend om euro’s om te wisselen voor een andere valuta, bijvoorbeeld wanneer Amerikaanse of Canadese aandelen worden aangekocht.

Het oude tarief hiervoor was 0,1%. Het nieuwe tarief ligt maar liefst 150% hoger, namelijk op 0,25%. Kortom, de vaste commissie per aandeel vervalt voor Amerikaanse en Canadese beurzen, maar hiervoor in de plaats worden de FX-kosten fors verhoogd.

Rekenvoorbeeld transactie van 1000 euro aan penny stocks op de Nederlandse en Belgische beurs

Stel we willen 1000 aandelen Pharming Group aanschaffen op de Nederlandse beurs en de koers noteert op 1 euro. In dit geval betalen we de volgende kosten:

Oude situatie: 

Vaste commissie:  €      2,00
Variabele commissie: € 0,30 (0,03% van €1000)
Totale kosten € 2,30

Nieuwe situatie: 

Vaste commissie:  €      2,00
Kosten van derden € 0,50
Totale kosten      € 2,50

Conclusie: Kosten stijgen licht

Bij een transactie van 1000 euro zijn de totale kosten licht hoger dan in de oude situatie. Het kantelpunt ligt bij een transactie van 1250,- euro. Indien de transactie een omvang heeft van meer dan 1250 euro dan treedt er een kostenvoordeel op in het geval van de nieuwe tarieven.

Rekenvoorbeeld transactie 1000 euro aan penny stocks op Europese beurzen

Stel we willen 1000 aandelen Nextedia aanschaffen op de Franse beurs en de koers noteert op 1 euro. In dit geval betalen we de volgende kosten:

Oude situatie: 

Vaste commissie:  €      4,00
Variabele commissie: € 0,50 (0,05% van €1000)
Totale kosten € 4,50

Nieuwe situatie: 

Vaste commissie:  €      3,90
Kosten van derden € 0,50
Totale kosten      € 4,40

Conclusie: De kosten dalen licht

Bij een transactie van 1000 euro zijn de totale kosten lichtlager dan in de oude situatie. Dit geldt voor vrijwel alle Europese beurzen. Het kostenvoordeel neemt toe in het geval van grotere transacties.

Rekenvoorbeeld transactie 1000 euro aan penny stocks van $1 op Amerikaanse beurzen

Stel we willen 1133 aandelen Catalyst Biosciences aanschaffen op de Amerikaanse beurs en de koers noteert op 1 dollar. In dit gevallen betalen we de volgende kosten:

Oude situatie

Vaste commissie:  €      0,50
Vaste commissie  €      4,00 $ 4,524 (1131*0,004$)
FX kosten  €      1,00 (0,01*1000)
Totale kosten € 5,50

Nieuwe situatie

Kosten van derden  €      0,50
FX kosten  €      2,50 (0,025*1000)
Totale kosten € 3,00

Conclusie: De kosten voor penny stocks dalen fors in dit voorbeeld

De kosten voor een transactie op de Amerikaanse beurs dalen in dit voorbeeld fors voor beleggers in penny stock aandelen. Het voordeel is echter sterk afhankelijk van de koers en de omvang van de transactie. In het volgende voorbeeld tonen we aan dat het voordeel verbeterd indien de omvang van de transactie gelijk blijft, maar de beurskoers op $0,50 noteert.

Rekenvoorbeeld transactie 1000 euro aan penny stocks van $0,50 op Amerikaanse beurzen

Stel we willen 2262 aandelen Catalyst Biosciences aanschaffen op de Amerikaanse beurs en de koers noteert op 0,50 dollar. In dit gevallen betalen we de volgende kosten:

Oude situatie

Vaste commissie:  €      0,50
Vaste commissie  €      8,00 $ 9,524 (2262*0,004$)
FX kosten  €      1,00 (0,001*1000)
Totale kosten  € 9,50

Nieuwe situatie

Kosten van derden  €      0,50
FX kosten  €      2,50 (0,0025*1000)
Totale kosten      € 3,00

De kosten voor penny stocks dalen fors in dit voorbeeld

De kosten voor een transactie op de Amerikaanse beurs dalen in dit voorbeeld fors voor beleggers in penny stock aandelen. Dit heeft er voornamelijk mee te maken dat de kosten per aandeel uit de oude situatie worden geschrapt. Indien er sprake is van een hogere beurskoers en hogere omvang van de transactie verdwijnt dit voordeel echter. We tonen dit aan met het volgende voorbeeld.

Rekenvoorbeeld transactie 2000 euro aan penny stocks van $4,00 op Amerikaanse beurzen

Stel we willen 566 aandelen Catalyst Biosciences aanschaffen op de Amerikaanse beurs en de koers noteert op 0,50 dollar. In dit gevallen betalen we de volgende kosten:

Oude situatie

Vaste commissie:  €      0,50
Vaste commissie  € 2,00 $ 2,264 (566*0,004$)
FX kosten  €      2,00 (0,001*2000)
Totale kosten      € 4,50

Nieuwe situatie

Kosten van derden  €      0,50
FX kosten  €      5,00 (0,0025*2000)
Totale Kosten       € 5,50

De totale kosten voor penny stocks stijgen fors in dit voorbeeld

De kosten voor een transactie op de Amerikaanse beurs stijgen in dit voorbeeld fors voor beleggers in penny stock aandelen. Indien er sprake is van hogere transactiebedragen en hogere beurskoersen, verdwijnt het voordeel voor beleggers als sneeuw voor de zon. Sterker nog, beleggers zijn in de meeste gevallen zelfs duurder uit dan in de oude situatie.

Conclusies voor penny stock belegger op de Amerikaanse beurs

Met de nieuwe tarieven treedt er een voordeel op ten opzichte van oude situatie, wanneer er wordt gehandeld met relatief lage bedragen in penny stock aandelen met een lage beurskoers. Dit heeft ermee te maken dat de commissiekosten per aandeel in de oude situatie vervallen. Hier geldt het volgende:

Hoe lager de beurskoers en hoe lager de totale omvang van de transactie, hoe groter het kostenvoordeel ten opzichte van de oude situatie. 

Er treedt een nadeel op ten opzichte van de oude situatie, wanneer er wordt gehandeld met hogere bedragen in aandelen met een hogere beurskoers. Dit heeft te maken met de verhoogde FX-kostencomponent. Het voordeel van de vervallen vaste commissies wordt in dit geval al snel te niet gedaan. Hier geldt het volgende:

Hoe hoger de beurskoers en hoe groter de totale omvang van de transactie, hoe groter het kostennadeel ten opzichte van de oude situatie. 

Over het algemeen geldt dat beleggers er na invoering van commissievrij beleggen er op achteruitgaan, doordat de FX-kostencomponent fors is verhoogd.

Rekenvoorbeeld transactie 1000 euro aan penny stocks van $1 op Canadese beurzen

Stel we willen 1430 aandelen Gran Colombia Gold aanschaffen op de Canadese beurs en de koers noteert op 1,00 dollar. In dit gevallen betalen we de volgende kosten:

Oude situatie:

Vaste commissie:  €      0,50
Vaste commissie  €      10,00 $ 14,30 (1430*0,01$)
FX kosten  €      1,00 (0,01*1000)
Totale kosten € 11,50

Nieuwe situatie:

Kosten van derden  €      0,50
FX kosten  €      2,50 (0,0025*1000)
Totale kosten € 3,00

De kosten voor Canadese penny stocks dalen fors in dit voorbeeld

De kosten voor een transactie op de Canadese beurs dalen in dit voorbeeld fors voor beleggers in penny stock aandelen. Dit heeft er voornamelijk mee te maken dat de hoge kosten per aandeel voor Canadese aandelen uit de oude situatie worden geschrapt. Indien er sprake is van een hogere beurskoers en hogere omvang van de transactie verdwijnt dit voordeel echter.  We tonen dit aan met het volgende voorbeeld:

Rekenvoorbeeld transactie 4000 euro aan penny stocks van $4 op Canadese beurzen

Stel we willen 1430 aandelen Gran Colombia Gold aanschaffen op de Canadese beurs en de koers noteert op 4,00 dollar. In dit gevallen betalen we de volgende kosten:

Oude situatie:

Vaste commissie:  €      0,50
Vaste commissie  €      10,00 $ 14,30 (1430*0,01$)
FX kosten  €      4,00 (0,01*4000)
Totale kosten € 14,50

Nieuwe situatie:

Kosten van derden  €      0,50
FX kosten  €      10,00 (0,0025*4000)
Totale kosten € 13,00

De kosten voor Canadese penny stocks dalen licht in dit voorbeeld

Conclusies voor Canadese penny stocks dalen in nieuwe situatie

Met de nieuwe tarieven treedt er een voordeel op ten opzichte van oude situatie, wanneer er wordt gehandeld met relatief lage tot gemiddelde bedragen in penny stock aandelen. Dit heeft ermee te maken dat de hoge commissiekosten per aandeel in de oude situatie vervallen. Hier geldt het volgende:

Hoe lager de beurskoers en hoe lager de totale omvang van de transactie, hoe groter het kostenvoordeel ten opzichte van de oude situatie. 

Het kostenvoordeel wordt kleiner, wanneer er wordt gehandeld met hogere bedragen in aandelen met een hogere beurskoers. Dit heeft te maken met de verhoogde FX-kostencomponent. Het voordeel van de vervallen vaste commissies wordt in dit geval langzaam teniet gedaan. Hier geldt het volgende:

Hoe hoger de beurskoers en hoe groter de totale omvang van de transactie, hoe lager het kostenvoordeel ten opzichte van de oude situatie. 

Over het algemeen geldt dat beleggers in Canadese penny stocks er na invoering van commissievrij beleggen er op vooruitgaan, doordat de hoge commissie die in de oude situatie per aandeel dient te worden betaald vervalt. De verhoogde FX-kostencomponent loopt dit verschil echter weer in bij hogere beurskoersen en transacties en kan zelfs omslaan in een nadeel.

Debetrente

Voor beleggers die gebruik maken van het effectenkrediet van DEGIRO, is de invoering van nieuwe tarieven geen goed nieuws. Ondanks de lage rente, wordt de debetrente voor beleggers die gebruiken maken van leverage flink verhoogd:

Oude tarief: 

Gealloceerde debetrente (EUR) EONIA (minimum van 0) + 1,25%

Nieuwe tarief:  

Gealloceerde debetrente (EUR) 3,00%

De percentages zijn op jaarbasis. Voor een effectenkrediet van 10.000 euro geldt hier het volgende:

Oude situatie 

Effectenkrediet Rente
 €               10.000  €                    125

Nieuwe situatie 

Effectenkrediet Rente
 €               10.000  €                    300

Hier geldt voor beleggers dat ze er fors op achteruit gaan in de nieuwe situatie.

Belangrijkste conclusies nieuwe tarieven DEGIRO voor penny stocks

 • Nederland en België
  Bij een transactie van 1000 euro zijn de totale kosten licht hoger dan in de oude situatie. Het kantelpunt ligt bij een transactie van 1250,- euro. Indien de transactie een omvang heeft van meer dan 1250 euro dan treedt er een kostenvoordeel op in het geval van de nieuwe tarieven.
 • Overige Europese Beurzen
  Bij een transactie van 1000 euro zijn de totale kosten licht lager dan in de oude situatie. Dit geldt voor vrijwel alle Europese beurzen. Het kostenvoordeel neemt toe in het geval van grotere transacties.
 • Amerikaanse beurzen
  Indien er wordt gehandeld in aandelen met een lage beurskoers en lage bedragen treedt er een voordeel op, dit voordeel slaat al gauw om in een fors nadeel voor beleggers in Amerikaanse aandelen door de verhoogde FX-kosten.
 • Canadese beurzen
  Voor beleggers in Canadese penny stocks treedt het grootste voorbeeld op. Dit voordeel kan echter omslaan in een kostennadeel, indien er wordt gehandeld met grotere bedragen in aandelen met relatief hogere beurskoersen
 • Debet rente
  Beleggers betalen fors meer rente voor gealloceerd effectenkrediet. De rentekosten stijgen met 140%

Profiteer van de volgende acties: 

Toegang tot private equity vanaf €5000,-

Doe mee met de allerrijksten en profiteer van hoge rendementen!

Ontvang €200,- transactietegoed

Profiteer van verlaagde tarieven en ontvang rente op je  niet belegde geld

Ontvang tot €110,- transactietegoed

Open net als 2,5 miljoen andere beleggers een gratis rekening

Meer voor jou als belegger..

Long- en shorttips van aandelen en meer 

Laat je inspireren, of handel mee met posities in die echt worden ingenomen. 

Leer winstgevend handelen

Via deze masterclass leer je winstgevend handelen op de beurs in je eigen tijd! 

Aandelen-waarderen.nl

Beleg als een Expert: Ontdek met Onze Software de Volgende Apple of Tesla!


Disclaimer: Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Gratis rapport: Dit aandeel kan meer dan 100% stijgen

Ontvang direct een gratis premium rapport van een zeer kansrijk aandeel uit onze modelportefeuille.