Aandeel Pharming Group

Update: Koopkans Pharming Group na onterechte koersdaling

Het was vanmorgen even schrikken voor beleggers in het aandeel Pharming Group. De koers liep de afgelopen weken mooi op, maar inmiddels zijn we weer terug bij af. Op de kwartaalcijfers daalde het aandeel kortstondig met 15%. Met in het achterhoofd het zeer grote aantal particuliere en tevens onervaren beleggers in het fonds, hadden we eigenlijk al een beetje verwacht dat de cijfers negatief zouden worden ontvangen.

In het verleden zijn we kritisch geweest op het aandeel. Terwijl beleggers massaal instapten, verkochten wij juist onze stukken. We doen het er niet om, maar we zijn opnieuw contrair aan de markt. De kwartaalcijfers vatten we gek genoeg juist positief op en we zijn van mening dat beleggers niet verder kijken dan hun neus lang is.

Wanneer we verder vooruitkijken dan ziet het er de komende jaren juist erg goed uit voor Pharming, waardoor we opnieuw tegen de stroom inzwemmen.

Waarom daalt het aandeel Pharming Group?

De eerste trigger voor de daling is de lager dan verwachte omzet vanuit Ruconest. De omzet hieruit daalde van 46,6 naar 42,5 miljoen dollar, een daling van 9%. Deze daling is te wijten aan verstoringen in de terugbetaling voor sommige patiënten met een overheidsverzekering. Deze storing leidde tot vertraagde verzendingen, waardoor deze omzet niet in Q1 kon worden geboekt.

Belangrijk om te beseffen is dat dit slechts een tijdelijk iets is. Sterker nog, de problemen zijn al opgelost. Volgens CEO Sijmen de Vries is de vraag naar Ruconest inmiddels hersteld en is er ook sprake van inhaalvraag. Een deel van de misgelopen omzet uit Q1 wordt dus alsnog in Q2 geboekt.

Dit verhaal wordt bevestigd doordat de outlook voor de verkopen van Ruconest herhaald wordt. Er zal voor 2023 zelfs sprake zijn van enkelcijferige groei, waaruit opnieuw blijkt dat de daling uit het eerste kwartaal volledig zal worden goedgemaakt. Kortom, op dit vlak is er niets aan de hand.

De tweede trigger is het negatieve bedrijfsresultaat. De daling ziet er spectaculair uit, maar is voornamelijk een gevolg van hogere kosten die gepaard gaan met de verkopen van Leniolisib. De voorbereiding en de lancering van het nieuwe medicijn zijn allereerst een flinke kostenpost en dit is terug te zien in de resultaten. De kosten zullen structureel toenemen door bijvoorbeeld extra aangenomen personeel. Dit is geen verrassing, de kosten gaan voor de baten uit. Door het goed voorbereidende werk begint dit echter sneller dan verwacht zijn vruchten af te werpen. We komen hier later in dit artikel op terug.

Voor de volledigheid vind je hieronder een overzicht van de cijfers:

1Q 2023 1Q 2022 Stijging/ Daling (%)
Geconsolideerde resultatenrekening in $m
Omzet/Inkomsten 42,5 46,6 -8,80%
Brutowinst 38,5 41,7 -7,67%
Bedrijfsresultaat -13,7 2,8 -588,57%
Financieel resultaat, netto -2,7 1,8 -250,00%
Belastingen 4,5 -0,8 -662,50%
Nettowinst (-verlies) -12,2 3,5 -448,57%
Geconsolideerde balans
Geldmiddelen en effecten 186,2 190,7 -2,36%
Informatie delen
Gewone winst per aandeel (US$) -0,019 0,005 -480,00%
Verwaterde winst per aandeel (US$) -0,017 0,005 -440,00%

Stopzetting ontwikkeling ziekte van Pompe, focus op Leniolisib

Een ander bericht dat we dienen uit te lichten, maar waaraan slechts maar één zin werd besteed is de stopzetting van de ontwikkeling van het kandidaat-geneesmiddel voor de ziekte van Pompe. Een speculatief ingestelde belegger ziet graag een goedgevulde pijplijn. Dit is allemaal leuk en aardig, maar dit gaat tevens gepaard met een risico in de vorm van hoge kosten en bovendien de kans op afkeuring in latere fase.

Wat ons betreft kan er in de komende periode beter worden geïnvesteerd in het in de markt zetten van Leniolisib. Hier ligt de groei voor komende jaren en zou de focus moeten liggen. Dit is ook precies wat het bedrijf van plan lijkt te zijn en zo zien we het graag.

Als aandeelhouder willen we indien het even kan zo snel mogelijk naar piekomzet en vervolgens naar winstoptimalisatie. Dit zou de koers van het aandeel de komende jaren moeten gaan stuwen. Nieuwe fantasie is voorlopig niet nodig, we zijn dan ook niet getreurd over het stopzetten van de studie naar Pompe.

Eerste terugkerende miljoenen van Leniolisib zijn een feit

Waar het gros van de beleggers bij de cijfers van vandaag een wat kortere horizon lijkt te hebben, kijken wij graag verder vooruit. Onze focus lag dan ook vooral op de lancering van Leniolisib. Het grootste risico is nog steeds dat het bereiken van de groep patiënten dat lijdt aan APDS moeilijk kan worden gerealiseerd.

Een deel van deze zorgen kunnen we aan de kant schuiven. In de eerste maanden werd Leniolisib (dat onder de naam Joenja wordt verhandeld) aan 23 patiënten verkocht. Een snelle rekensom leert ons dat dit goed is voor ongeveer 12,65 miljoen dollar terugkerende omzet per jaar.

Op kwartaalbasis is dit goed voor ~3,16 miljoen (550.000*23*(3/12)). Deze omzet zal nog niet volledig in de Q2-cijfers zichtbaar zijn, aangezien er vrij recent met de leveringen is begonnen. Aan de andere kant worden er naar verwachting vrij snel extra patiënten toegevoegd.

Meer dan 400 miljoen omzet mogelijk in 2025

Dat de eerste 23 patiënten snel konden worden bereikt is hoopgevend. De succesvolle lancering in de V.S. sterkt ons in onze eerdere gedachte dat al in 2025 meer dan 400 miljoen omzet kan worden bereikt. Dit betekent een ruime verdubbeling van de omzet.

Het is dan wel zaak dat alles op zijn plaats valt. In de tweede helft van het jaar wordt er goedkeuring voor Europa verwacht en twee maanden later voor het V.K. Hierna zou Japan moeten volgen. Er kan altijd iets misgaan, maar qua goedkeuring verwachten we hier weinig problemen. Deze kans ligt in ieder geval voor Europa ruim boven de 90%. We schatten dat we voor het V.K. en Japan met een vergelijkbaar getal kunnen rekenen.

Verder is Pharming begonnen met de start van twee klinische studies voor kinderen met APDS in de categorie 1 tot 6 jaar en 4 tot 11 jaar, hier mag het medicijn nog niet aan toegediend worden. Naar schatting vallen ongeveer 25% van de Amerikaanse patiënten in deze categorie. Goedkeuring voor deze groep patiënten is dan ook essentieel. Het alternatief is dat deze groep patiënten pas op latere leeftijd kan worden bereikt.

Conclusie

De daling van de beurskoers is onze ogen kortzichtig en niet terecht. Contrair aan de markt kunnen wij niet anders concluderen dan dat de investeringscase is verbeterd. Uiteindelijk draait het bij beleggen om risico/rendement. Na de de succesvolle lancering van Leniolisib in de V.S. is het risicoprofiel afgenomen, terwijl het het volledige opwaartse potentieel behouden blijft. Voor beleggers die het aandeel nog niet in portefeuille hebben doet zich momenteel een interessante koopkans voor.

We herhalen dan ook ons koersdoel van 2,25 euro met de beoordeling KOPEN en een horizon van 3 jaar. Voor onze voorbeeldportefeuille die onderdeel is van Premium hebben we een positie op een gemiddelde koers van ~1,0705, waardoor we momenteel tegen een koersverlies aan kijken.

Grafiek Pharming Group

Aandeleninformatie

Naam: Pharming Group
Ticker: PHARM
ISIN: NL0010391025
Beurs: Euronext Amsterdam

Disclaimer

Disclaimer: Auteur Jelmer Bekius heeft een positie in het aandeel 

De informatie die wij verstrekken, mag niet worden beschouwd als professioneel beleggingsadvies of een vervanging daarvan. Het is expliciet niet bedoeld als aanbeveling om bepaalde effecten of effectenproducten te kopen of te verkopen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die wij verstrekken. Alle informatie en analyses die wij verstrekken zijn geheel vrijblijvend.

U bent volledig verantwoordelijk voor de consequenties van het toepassen van de informatie die wij u verstrekken, op welke wijze dan ook. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de door ons gepubliceerde informatie.

U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt met betrekking tot uw beleggingen. Als een lezer besluit om zelf opdracht te geven tot het kopen of verkopen van effecten of effectenproducten, doet hij of zij dat volledig op eigen initiatief, verantwoordelijkheid en risico.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het aangaan van beleggingsposities kan leiden tot koersverliezen

Profiteer van de volgende acties: 

Ontvang €200,- transactietegoed

Profiteer van lage tarieven en ontvang tot 2,8% rente op je  niet belegde geld

Ontvang tot €110,- transactietegoed

Open net als 2,5 miljoen andere beleggers een gratis rekening

 

Handel tot 10.000 euro gratis

Koop, verkoop en bewaar 200+ crypto valuta bij Nederlands grootste exchange

Meer voor jou als belegger..

Long- en shorttips van aandelen en meer 

Laat je inspireren, of handel mee met posities in die echt worden ingenomen. 

Leer winstgevend handelen

Via deze masterclass leer je winstgevend handelen op de beurs in je eigen tijd! 

Aandelen-waarderen.nl

Beleg als een Expert: Ontdek met Onze Software de Volgende Apple of Tesla!


Disclaimer: Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Gratis rapport: Dit aandeel kan meer dan 100% stijgen

Ontvang direct een gratis premium rapport van een zeer kansrijk aandeel uit onze modelportefeuille.